พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 สิงหาคม 2555 :: 08:08:22 am 86265

ออกหมายจับทหารแหกค่าย พบหลักฐานเด็ดสัสดีเรียกรับเงิน

ทัพเรือ เร่งออกหมายจับทหารแหกค่าย พบหลักฐานเด็ดสัสดีเรียกรับเงิน ออกใบ สด.43 ให้ล่วงหน้า พร้อมวางแผนพาทหารหนีค่าย

ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เร่งให้ นายทหารรัฐธรรมนูญ ออกหมายจับทหารหนีขณะนำส่ง และแหกค่าย ชุดแรกเกือบพันนาย ส่วนทหารหนีหมายนัดเป็นหน้าที่ของสัสดีทุกพื้นที่ เจ้าทุกข์อีกรายทราบข่าวถูกหลอก นำหลักฐานการโอนเงินให้สัสดี และใบ สด.43 ที่ออกให้ล่วงหน้าโดยสัสดีอำเภอแกลง จ.ระยอง ทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้เข้าไปรายงานตัวเป็นทหาร ผลัด 3/55 พร้อมแฉแผนชั่วร้ายสัสดีให้ไปรายงานตัวในค่ายทหารเรียบร้อย จะส่งคนเข้าไปรับหนีออกนอกค่าย วอนให้ทหารที่โดนหลอก และหนีทหารกลับเข้าค่าย เพราะอายุความคดีอาญาหนีทหารนานถึง 10 ปี ใครหนีทหารไปแล้วยังไม่ครบ 10 ปี มีหมายจับทุกนาย ไม่มีการยกเว้น

จากกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายกรณีถูกสัสดีหลอกเพื่อช่วยไม่ต้องเป็นทหาร เรียกรับเงิน และออกใบ สด.43 ให้โดยไม่ได้มีหน่วยต้นสังกัดยืนยันการรับราชการ และรับรองประวัติรับราชการ ซี่งเรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2555 ต่อเมื่อได้มีพลทหารนายหนึ่ง มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ จ.พังงา ได้ถูกสัสดีอำเภอตะกั่วทุ่งยื่นข้อเสนอในการช่วยเหลือไม่ต้องไปเป็นพลทหาร พร้อมเรียกร้องค่าดำเนินการทั้งหมด 50,000 บาท เมื่อมีการส่งกำลังพลให้กองทัพเรือ สัสดีคนดังกล่าวได้นำรถมารับไปจากสถานีรถไฟ จ.นครศรีธรรมราช และให้กลับไปเรียนต่อระดับปริญญาโท จนจบ เมื่อมาขอใบปลด หรือใบกองหนุน (ส.ด.8) ปรากฎว่าไม่มี จึงได้มาตรวจสอบที่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ต้นสังกัดปรากฎว่ามีรายชื่อส่งหนีราชการทหาร จึงได้รับโทษด้วยการส่งเข้าเรือนจำ และต้องมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติให้ครบตามที่กำหนดต่อไป

ซึ่งต่อมาได้มีพลทหารนายหนึ่งจาก อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ทราบเรื่องกลโกงและต้มตุ๋นของสัสดีที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เผยแพร่ข่าว จึงเกิดความสงสัยเพราะได้มีเจ้าหน้าที่สัสดี อ.ตากฟ้า มาติดต่อช่วยเหลือไม่ต้องไปเป็นทหาร เสียเงินให้ จำนวน 40,000 บาท ปรากฎว่าเมื่อตรวจสอบมายังต้นสังกัดทราบว่า มีรายชื่อหนีระหว่างการนำส่ง จึงได้ตัดสินใจกลับเข้ามารายงานตัว พร้อมแฉพฤติกรรมของสัสดีให้ นาวาเอก นิวัธิ ฮะเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ นาวาเอก ภาสวร เลขสุนทรากร รองผู้บังคับการ และ นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการ เพื่อทราบ

 

หลังจากนั้นได้มี พลทหารอีกนายหนึ่ง ภูมิลำเนาเดิมอยู่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทราบข่าวจึงได้กลับเข้ามารายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมเอกสารสำคัญ ใบโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี และหลักฐานธนาณัติส่งเงินให้กับเจ้าหน้าที่แผนกสัสดี อำเภอเมือง จ.ระยอง พร้อมกับ ใบ ส.ด.43 ซึ่งออกโดน สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง จ.ระยอง และได้บันทึกปากคำกรณีหนีไปจากค่ายทหารว่า มีการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สัสดีให้คนเข้ามารับออกไปจากค่ายทหาร อีกทั้งให้มีการบอกเพื่อน ๆ ที่เป็นทหารด้วยกัน ถ้าใครไม่ต้องการเป็นทหารก็โอนเงิน 40,000 บาท ก็จะมีการนัดหมาย ส่งคนเข้ามารีบหนีออกไป และจะดำเนินการออกใบ ส.ด.43 ให้ตามหลังด้วย

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ (22 ส.ค.55) นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการฯ และ นาวาเอก ภาสวร เลขสุนทรากร รองผู้บังคับการฯ ได้นำหลักฐานสำคัญ และเป็นหลักฐานใหม่ ที่ผู้เสียหายจาก อำเภอแกลง จ.ระยอง ได้นำหลักฐานการโอนเงิน ไปให้บัญชีของ พันตรี วิภาค สุทธิรักษ์ สัสดีอำเภอแกลง ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 224-0-28248-7 สาขาแกลง จ.ระยอง จำนวน 10,000 บาท และโอนไปอีก 20,000 บาท นำมาให้ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมใบ สด.43 หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 325 เลขที่ ช – ก 019660

น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ เปิดเผยว่า สำหรับผู้เสียหายรายใหม่ที่นำเอกสาร หลักฐานสำคัญในการเสียเงินให้สัสดีอำเภอแกลง จ.ระยอง และใบโอนเงินมาให้นั้น บอกว่า สำหรับตัวเองได้รับการคัดเลือกทหารผลัดที่ 3/55 ต้องเข้ามารายงานตัวเข้ารับราชการทหารในวันที่ 1 พ.ย.55 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ครบกำหนดต้องเข้ามารายงานตัวเป็นทหาร แต่ปรากฎว่า ได้มี พันตรี วิภาค สุทธิรักษ์ สัสดีอำเภอแกลง ได้ติดต่อมาหา โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 081-7612961 เพื่อช่วยเหลือไม่ต้องเข้าไปฝึกทหารโดยโอนเงินครั้งแรก 10,000 บาท และครั้งที่ 2 อีก 20,000 บาท โดยได้มีการนัดหมาย และวางแผนในการช่วยเหลือ ด้วยการให้ ผุ้เสียหายรายนี้ เข้ามารายงานตัวที่สัสดีอำเภอ และสัสดีจังหวัดตามขั้นตอน อีกทั้งให้เข้าไปกับรถทหารที่มารับเข้าไปรายงานตัวเป็นทหาร นอนในค่าย 1 คืน พอรุ่งขึ้นอีกวันจะมีการนัดหมายส่งคนเข้าไปรับออกมา และได้ออกใบ สด.43 ให้เพื่อไปยื่นทำงานได้ทุกอย่าง ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มีการทำกันมานานแล้ว แต่ไม่สามารถหาตัวผุ้เสียหายได้ จนบัดนี้ได้มีผุ้เสียหายเริ่มรู้แล้วว่า พฤติกรรมและเรื่องนี้เป็นการถูกหลอกจากสัสดี และเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกรับเงิน เพราะรู้ช่องว่าง และช่องโหว่ของทหาร ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการยาวนาน เพราะทหารต่อละผลัด แต่ละปีหนีขณะนำส่งจำนวนมาก ซึ่งจะต้องดำเนินการออกหมายจับให้หมดทุกนาย เฉพาะผู้ที่หนีมีอายุความยังไม่เกิน 10 ปี

น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ น.อ.ภาสวร เลขสุนทรากร รองผู้บังคับการฯ ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อทหารหนีระหว่างนำส่ง และทหารที่หนีขณะฝึก ว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอเรื่องไปขอออกหมายจับทหารหนีราชการทั้งหมด เพื่อให้ศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 อนุมัติออกหมายจับ ในเบื้องต้นจะต้องออกหมายจับพลทหารที่หนีขณะนำส่ง และหนีขณะฝึกของปีทุกปีทั้งหมด ในเร็ว ๆ นี้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก็คือ ทหารที่ไม่ได้มารายงานตัวตามหมายนัดกับสัสดีประจำอำเภอ ก็เป็นหน้าที่ของสัสดีอำเภอ เป็นผู้เสนอขออนุมัติหมายจับเอง ส่วนทหารที่หนีระหว่างนำส่ง และขณะฝึก ศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้ให้นายทหารรัฐธรรมนูญ เสนอขออนุมัติออกหมายจับทั้งหมดต่อไป ไม่ว่าทหารที่รับหมายเกณฑ์แล้ว จับใบแดง หรือสมัครใจเข้ามาเป็นทหารแล้วไม่เข้ามารายงานตัวรับการฝึก ถือว่าเป็นโทษหนีทหาร เป็นคดีอาญา อายุความ 10 ปี และที่สำคัญทหารที่ได้รับใบ สด.43 โดยที่ไม่มีการรับรองการรับราชการจากหน่วยต้นสังกัดว่าสิ้นสุดการรับราชการแห่งสุดท้ายที่ไหน ก็แลดงว่าเป็นใบ สด.43 ที่ไม่สมบูรณ์ อาจมีการออกให้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ถ้ารับเช้าทำงานต้องขอตรวจสอบกับต้นสังกัดด้วยว่ามีรายชื่อการรับราชการทหารจริงหรือไม่ เพราะขณะนี้เห็นแล้วว่า ใบ สด.43 ออกกันได้ง่ายมาก

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวอาชญากรรม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com