พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กันยายน 2555 :: 14:09:48 pm 88295

กอง รปภ.ฐท.สส. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน 5 นาย

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนในสังกัด จำนวน 5 นาย เลื่อนยศของข้าราชการทหาร พุทธศักราช 2541

สัตหีบ -วานนี้ (19 ก.ย. 55) ที่กองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ ผู้บังคับการ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนในสังกัด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งกองทัพเรือที่ 277/2555 และ288/2555เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงให้เลื่อนยศ นายทหารประทวน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พุทธศักราช 2541

สำหรับ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น ประกอบด้วย นายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าตรี เป็น พันจ่าโท จำนวน 3 นาย ได้แก่ พันจ่าตรี โรมรัน มุละสีวะ พันจ่าตรี ธนศักดิ์ เลื่อมสำราญ และพันจ่าตรี สมมารถ ยางเอน นายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอก เป็นพันจ่าตรี จำนวน 2 นาย ได้แก่ จ่าเอก อิทธิพร จำนงลาภ และจ่าเอก อุดมศักดิ์ เมฆหมอก

นาวาเอก ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ ผู้บังคับการ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า การที่ทหารทุกนายได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นนั้น เนื่องมาจากการที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงทำให้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นในวันนี้ เมื่อได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทางราชการมอบให้ก็จะทวีคูณสูงตามไปด้วย จึงขอให้ทหารทุกนายหมั่นศึกษาหาความรู้ ความชำนาญ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com