พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 กันยายน 2555 :: 16:09:29 pm 88572

จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ผู้เกษียณอายุ

มอบโล่ และของที่ระลึก ให้กับผู้ครบเกษียณอายุ ฯ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในคุณงามความดีของข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างประจำ

สัตหีบ-วานนี้ (21 ก.ย. 55) เมื่อเวลา 17.00 น. ที่หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2555 พร้อมมอบโล่ และของที่ระลึก ให้กับผู้ครบเกษียณอายุ ฯ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในคุณงามความดีของข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างประจำ โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง เพื่อนข้าราชการ และครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ในปี 2555 ฐานทัพเรือสัตหีบ มีข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่รับราชการจนครบเกษียณอายุ และผู้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รวมทั้งสิ้น 92 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร 44 นาย นายทหารประทวน 13 นาย และลูกจ้างประจำ 35 นาย โดยผู้ครบเกษียณอายุ ฯ เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือ ตลอดจนประเทศชาติ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เอาใจใส่ต่อหน้าที่ราชการ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูคุณงามความดี

 

นาวาเอก วินัย ตะเภาพงษ์ ผู้ครบเกษียณอายุราชการอาวุโส ในนามของผู้ครบเกษียณอายุ ฯ กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้ม และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางฐานทัพเรือสัตหีบเห็นความสำคัญ จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ฯ ซึ่งตลอดชีวิตการรับราชการ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบแห่งนี้ พวกเราได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา จากผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอมา จึงมีความสุข และภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติในตำแหน่งต่าง ๆ ของฐานทัพเรือสัตหีบ พวกเราอยากให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นองค์กรที่สำคัญของกองทัพเรือ และประเทศชาติ ที่ถูกกล่าวขานถึงในเชิงบวก และสร้างสรรค์ เดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ จึงขอฝากความหวัง และอนาคตของฐานทัพเรือสัตหีบ ไว้กับทุก ๆ ท่าน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาก็มีหลายปัจจัยที่ช่วยให้พวกเราทำงานได้บรรลุเป้าหมาย จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรสู้ความเป็นเลิศต่อไป

พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ มีความมั่นใจว่าท่านทั้งหลายที่กำลังจะครบเกษียณอายุ ฯ ต่างก็ได้รับราชการในงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือ นับจากวันเมื่อเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี ช่วงเวลาอันยาวนานตลอดชีวิตราชการดังกล่าว เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความผูกพัน ความยึดมั่น และความเสียสละ ที่ท่านทั้งหลายมีต่อกองทัพเรือ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน นอกจากนั้น จากความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการของแต่ละท่านที่มีมาตามลำดับ ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงผลงาน และการประกอบคุณงามความดีต่อกองทัพเรือในด้านต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า ผลการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และความสามารถของแต่ละท่าน ตลอดเวลาอันยาวนานนั้น มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือ ทั้งนี้ ในนามของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ขอขอบคุณต่อการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของทุกท่าน ตลอดจน ความร่วมมือ ร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีที่ท่านได้กรุณามีต่อพวกเราทุกคนตลอดเวลาที่รับราชการร่วมกัน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com