พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 กันยายน 2555 :: 14:09:55 pm 88977

จัดพิธีเทิดเกียรติอดีตผู้บัญชาการ และอำลาชีวิตราชการ

พิธีเทิดเกียรติอดีตผู้บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ผู้เกษียณอายุราชการ

สัตหีบ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (26 ก.ย.55) เมื่อเวลา 17.30 น.พลเรือเอก ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และอดีตผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติอดีตผู้บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก กล่าวให้โอวาทผู้เกษียณอายุราชการ ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า นับได้ว่า อดีตผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ในห้วงของการดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุด โดยได้อุทิศจิตวิญญาณ และสติปัญญา นำพาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้เป็นหน่วยงานที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ตลอดจน การตอบสนองภารกิจได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือโดยสมบูรณ์ รวมทั้ง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่กำลังพล ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่ม และก่อสร้างพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมถึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ อีกมากมาย

และในโอกาสที่อดีตผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และเพื่อนข้าราชการ จะต้องอำลาชีวิตรับราชการจากกองทัพเรือไปตามวาระ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขอแสดงความขอบคุณที่ได้อุทิศตน ทั้งแรงกายแรงใจ และสติปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองทัพเรือ และประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ ตราบจนถึงวาระการเกษียณอายุราชการ ซึ่งภาระหน้าที่ตลอดการรับราชการ ได้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก จึงนับเป็นความภาคภูมิใจในผลสำเร็จ และขอสดุดีคุณงามความดีของทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ถึงเส้นชัยแห่งชีวิตการรับราชการโดยสมบูรณ์แบบที่สุด

พลเรือเอก ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และอดีตผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยที่ตอบสนองภารกิจ และสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของกำลังพล ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ครั้งหนึ่งได้เคยร่วมปฏิบัติงานกับเพื่อนข้าราชการ ในหน่วยงานอันมีเกียรติแห่งนี้ และในโอกาสที่มีกำลังพลส่วนหนึ่ง ซึ่งได้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอดทน จนครบวาระที่จะต้องอำลาจากไปในครั้งนี้ แม้จะเป็นไปตามวะระ และหลักปฏิบัติของทางราชการ แต่ด้วยความรัก ความผูกพัน ที่ได้เคยปฏิบัติงานร่วมกันมา โดยเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคน จะยังคงมีความรู้สึกที่ดี มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกันเช่นเดิมตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com