พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 กันยายน 2555 :: 13:09:27 pm 88988

ชลบุรี จัดงานมหกรรมสานฝันงาน OTOP ครั้งที่ 5

งานมหกรรมสานฝันงานสินค้า OTOP ได้รับความนิยมไทยและเทศ ตลอดจนวางแผนขยายช่องทางการตลาดด้วยสินค้าชั้นนำ ระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี-เมื่อเร็วๆ นี้ ( 25 ก.ย. 55 )ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสานฝันงาน OTOP ครั้งที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ ที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้า ซึ่งทำให้สินค้า OTOP ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถขยายช่องทางการตลาดไปทั่วประเทศต่อไป

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี จัดงานมหกรรมสานฝันงาน OTOP ครั้งที่ 5 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดชลบุรีและจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยโดยการดำเนินงาน OTOP ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้สนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าโดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนในการผลิตสินค้า โดยมีภาคราชการให้การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้าทุกระดับ ทำให้สินค้า OTOP ได้รับการยอมรับ ส่วนรูปแบบการจัดงานเป็นการจำหน่ายสินค้า OTOP จากผู้ผลิตในจังหวัดชลบุรี และจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก กว่า 368 ร้านค้า ไว้คอยให้บริการแก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานอีกด้วย

สำหรับกลุ่มเครือข่าย OTOP จังหวัดชลบุรีได้จัดงานอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นความสำเร็จในความร่วมมือของหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าของชุมชน และจักการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com