พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กันยายน 2555 :: 11:09:44 am 88140

พัทยาเอาจริง แก้ปัญหาเจ็ตสกี

คณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี ในเมืองพัทยาและผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี เมืองพัทยาเข้าร่วมหารือ แนวทางในการปฎิบัติและแนวทางแก้ไขปัญหา เรือเจ็ตสกีและนักท่องเที่ยว

พัทยา-วานนี้ (17 ก.ย 55) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมโดยมี นาย อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมทั้ง สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา อีกทั้ง คณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี ในเมืองพัทยาและผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี เมืองพัทยาเข้าร่วมหารือ แนวทางในการปฎิบัติและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านความเชื่อมั่นความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรณีของปัญหาผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีชายหาดพัทยา ที่ปัจจุบัน เริ่มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และประเทศอย่างต่อเนื่อง และรุนแรง ทั้งนี้ภายในที่ประชุมต่างร่วมกันเสนอและแก้ไขปัญหาอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายนำประเทศ สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 กำหนดให้มีนโยบายระยะเร่งด่วน ในการสร้างรายได้จาการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันปัญหาต่างๆยังเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงมาก และยกระดับกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านรัฐบาลจากสถานทูตต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากปล่อยไว้ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง และยังถือว่า ขัดต่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวของภาครัฐทั้งนี้ทางด้านคณะทำงานเหล่าหลายองค์กรได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมกับเมืองพัทยาเพื่อกำหนดให้พัฒนาอย่างถูกทิศทางและการติดต่อประสานงานร่วมกัน ส่งเสริมการจัดการบริสุทธิ์ ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาซึ่งจะทำให้สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการให้บริการ

 

การประชุมในครั้งนี้ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ได้นำเรื่องเกี่ยบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอาทิเช่น เรื่อง เรือเจ็ตสกีเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะกรรมการจึงหารือแนวทางการป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เมืองพัทยา ได้วางแนวทางและเข้มงวดกับผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อปัญหาเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มให้บริการเช่าเจ็ตสกี ได้บังคับให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนกับเมืองพัทยา และทำประกันภัยรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุจะได้มีผู้รับผิดชอบ รวมถึงกำหนดพื้นที่สำหรับการขับเจ็ตสกี

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับเรือเจ็ตสกีนั้น ตามกฎหมายเป็นเรือสำราญจะมาเปิดบริการให้เช่าไม่ได้ และแม้จะมีการเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติ หรือแก้กฎหมายใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกจากสำนักงานเจ้าท่าฯ แต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็มีมติคัดค้านไม่เห็นชอบด้วย เพราะถือว่า เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง และกำกับดูแลยาก ดังนั้น จึงจะเข้มงวดเรื่องการกำหนดกรอบการปฏิบัติที่เข้มงวด โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กำหนดกรอบกติกาที่ชัดเจน ตั้งแต่การจดทะเบียนเรือการควบคุมปริมาณเรือให้พอเหมาะรวมถึงการกำหนดบทลงโทษในส่วนของผู้ประกอบการที่ละเมิดโดยมิให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจดังกล่าว

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบุคคลที่เข้าไปหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ และมักจะมีกลุ่มใหม่ ๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเรื่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น ไกด์ผี การบังคับพาไปเที่ยวและซื้อสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการปล่อยทิ้งนักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการเช่าเจ็ตสกีที่เรียกค่าเสียหายแพงเกินจริง

นาย ปกรณ์ สุคนธชาติ ปลัดเมืองพัทยากล่าวว่า ผู้ประกอบกิจการเรือเจ็ตสกีนั้น เข้าข่ายเรือสำราญและกีฬา โดยต้องมีการจัดพื้นที่โดยเฉพาะ. แต่เมื่อมีผู้ประกอบการมาก และเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองพัทยาจึงได้อะลุ่มอล่วยและอนุเคราะห์ ให้ดำเนินการอยู่ได้ แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นถือว่าเป็นความเสียหายและเป็นเรื่องที่ยินยอมให้ไม่ได้ ส่วนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะเขตชายหาดพัทยา ให้จัดทำประวัติและออกกฎระเบียบบังคบที่ชัดเจน พร้อมจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ในการเข้ามาตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหาอย่างจริงจังทั้ง 2 ฝ่ายทั้งนี้ทางเราจะคอยให้ความร่วมมือกับคณะทำงานในด้านส่วนต่างๆซึ่งคาดว่าคงจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยพร้อมสร้างรายได้และผลรวมด้านการท่องเที่ยวโดยรวมต่อไป

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันเหตุและหาแนวทางแก้ไข ปัญหาเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุจาก ประชาชนและนักท่องเที่ยวตามบริเวณแนวชายหาดอย่างจริงจัง เพื่อเป็นประโยชณ์กับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเทียวจะได้มีความทรงจำที่ดีกลับสู่ประเทศนั้นๆต่อไป

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com