พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 กันยายน 2555 :: 11:09:27 am 87078

พิธีมอบบ้าน โครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย

โครงการกาชาดร่วมใจ จัดทำโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ขึ้น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี-วานนี้ (5 ก.ย. 55)  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบบ้าน โครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอบ้านบึง และอำเภอพานทอง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ขึ้น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างที่อยู่ อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยในรอบแรกได้จัดทำในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 45 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,715,557 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุขตลอดไป

นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว ที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 4 ราย เป็นเงินงบประมาณ 63,325 บาท โดยอำเภอบ้านบึงพิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

สำหรับอำเภอพานทอง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมารในการก่อสร้างบ้าน จำนวน 3 ราย เป็นงบประมาณ 293,000 บาท ซึ่งในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยเน้นที่การแก้ไขปัญหาในกลุ่มผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com