พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 กันยายน 2555 :: 10:09:10 am 87330

พิธีเปิด โครงการปลูกป่าที่บ้านของพ่อ

เปิดโครงการปลูกป่าที่บ้านของพ่อ ในโครงการสถานีวิทยุสีขาวเทิดไทองค์ราชัน 84 พรรษา ทำดีเพื่อพ่อเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล

ชลบุรี-วานนี้ (7 ก.ย. 55) เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ธันวาคม 2554 สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชลบุรี FM 87.75 ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อคนทุกระดับ FM 88.25 จัดโครงการปลูกป่าที่บ้านของพ่อ โดยมีพันเอกณภัทร์ สุขจิตต์ รองเลขานุการสำนักงานปลักกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าที่บ้านของพ่อ ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดการประชุมสัมมนาสถานีวิทยุสีขาวเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทั่วประเทศ ในโครงการสถานีวิทยุสีขาวเทิดไทองค์ราชัน 84 พรรษา ทำดีเพื่อพ่อโดยการปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล ตามแนวทางพระราชดำริและเป็นการทำความดีเพื่อพ่อ

สำหรับการการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้โครงการเป็นรูปธรรม สถานีวิทยุสีขาวเครือข่ายสำนักงานปลักกระทรวงกลาโหม พื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ได้จัดทำโครงการสถานีวิทยุสีขาวเทิดไทองค์ราชัน 84 พรรษา ปลูกป่าที่บ้านของพ่อ เพื่อสนองพระราชดำรัสต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ ได้ช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอีกด้วย

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com