พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 กันยายน 2555 :: 11:09:27 am 88705

ระยองอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เท่าทันโลกออนไลน์

จังหวัดระยองยุคใหม่ พัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดฝึกอบรมให้ความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ต เข้าถึงโลกออนไลน์ แห่งแรกของประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด พัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยุคเก่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เท่าทันโลกออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ต ในการปฎิบัติราชการให้เกิดคุณภาพ บูรณาการข้อมูลยุคเก่า สู่ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ต ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องปฎิบัติการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. จำกัด และ บริษัท ธนอาทร จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม ตลอดจนบุคคลสำคัญในท้องถิ่นได้ให้เกียรติมาร่วมการเปิดการฝึกอบรม ในวันนี้จำนวนมาก

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ต ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และสารวัตรกำนัน ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ จาก บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนอาทร จำกัด ในการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ ประสิทธิภาพของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประชาชนในทุกชุมชน หมู่บ้าน และยังเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง ในการดูแล ทุกข์ สุขของประชาชนอย่างใกล้ชิด จำเป็นรับทราบข้อมูล ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์จะทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล ในยุคโลกไร้พรมแดน เพราะช่องทางการสื่อสาร ช่องทางของการรับทราบ และการแจ้งข่าวสาร มีหลายช่องทาง จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย อีกด้วย

นายเสนีย์ กล่าวอีกว่า เราต้องยอมรับว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความรักใคร่ นับถือ ศรัทธา หลายท่านยังเป็นคนยุคเก่า ไม่คุ้นเคยกับโลกออนไลน์ แต่โลกปัจจุบันถ้าผู้นำชุมชนยังไม่สามารถพัฒนาตัวเอง หรือบูรณาการ พัฒนาตัวเองจากคนยุคเก่า มาสู่ยุคใหม่ได้ ก็จะต้องถูกสังคมมองว่ามีผู้นำเสียเองที่ไม่มีการพัฒนาตัวเอง ให้ทันกับโลกออนไลน์ และจะสามารถเป็นผู้นำอย่างครบวงจรได้อย่างไร หรือถ้ามีการแจ้งข้อมูลข่าวสรรจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็จะทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถเข้าถึงได้เลย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เท่าทันกับโลกออนไลน์ในยุคนี้ด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com