พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 กันยายน 2555 :: 11:09:03 am 86905

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ “COMMUNICATION CHANGE

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ “COMMUNICATION CHANGE: จุดเปลี่ยนของการสื่อสาร” ส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษาและสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดเปิดตัวหนังสือ “COMMUNICATION CHANGE: จุดเปลี่ยนของการสื่อสาร” รวบรวมบทความ งานวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักการสื่อสารระดับแนวหน้า ตลอดจนกรณีศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และสื่อสารการตลาด โดยได้จัดส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร วิชาการ บทความ ทั้งด้านการผลิต เผยแพร่ ผ่านสื่อ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิชาชีพ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศและในระดับสากล จึงได้จัดทำโครงการ PRTHAILAND BOOK ขึ้น

PRTHAILAND BOOK ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความ งานค้นคว้า จากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวง การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการตลาด เป็นการรวบรวมวิสัยทัศน์ บทวิเคราะห์ และมุมมอง ตลอดจนกรณีศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้งด้านการจัดการภาพลักษณ์องค์กร / สินค้า /บริการ / ผู้บริหาร / BRAND อันเป็นกระแสสำคัญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและทิศทางในอนาคต เพื่ออ้างอิง ค้นคว้า ติดตามความเคลื่อนไหว พัฒนาการของแวดวงการการสื่อสาร รวมถึงการเผยแพร่ไปยังคณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ในสถาบันระดับอุดมศึกษา สมาชิก สื่อมวลชน องค์กรเครือข่าย รวมถึงการใช้ในกิจกรรมวิชาการของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

เป็นที่น่ายินดีว่าจากเจตนารมณ์นี้ ได้รับการตอบรับอย่างดี จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีคุณภาพและแนวคิดหลักให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยี พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น และหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนำความรู้ แนวคิดในการสื่อสาร สำหรับขับเคลื่อนประเทศ สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com