พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กันยายน 2555 :: 15:09:48 pm 87899

อบรมเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ทม.สัตหีบ จัดอบรมเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

สัตหีบ-วานนี้ (13 ก.ย. 55) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนจากโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบกล่าวว่า จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาทางสังคมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ปัจจุบันพบว่าเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่อายุยังน้อย ยังขาดวุฒิภาวะ และขาดความรับผิดชอบตัวเอง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น เสี่ยงการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม การทำแท้ง การคลอดบุตรแล้วนำไปทิ้ง และยังมีผลต่อการอกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงการไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร การทำความรุนแรงในครอบครัว ทำให้ครอบครัวแตกแยก และยังอาจะเกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้พ่อและแม่ได้แสดงบทบาทหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูก เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com