พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 ตุลาคม 2555 :: 11:10:32 am 89725

กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 สอ.รฝ. ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา

ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ปกครองการบังคับบัญชาหน่วยปกครองการบังคับบัญชาหน่วย หลังได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงแหน่งผู้บังคับการท่านใหม่

สัตหีบ-วานนี้ (5 ต.ค. 55) ที่หน้ากองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ได้กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ปกครองการบังคับบัญชาหน่วยให้กับ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงแหน่งผู้บังคับการท่านใหม่ ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งกองทัพเรือ ที่ 318/2555 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.55 เป็นต้นไป

นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ พลทหาร ที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมฝากให้กำลังพลทุกนาย จงให้ความร่วมมือกับผู้บังคับการท่านใหม่ ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของหน่วย จะนำความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ มาบริหารจัดการกับภารกิจเหล่านี้ เพราะมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ คอยให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือกันนำพาหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการท่านใหม่ กล่าวว่า หลังเข้ารับดำรงตำแหน่ง จะปกครองบังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อมรบ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจของกำลังพล และสิ่งสำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพของกำลังพลทุกระดับ ที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้งจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด จึงอยากขอความร่วมมือ ร่วมใจ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม การที่กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 จะเจริญรุ่งเรืองสืบไปนั้น มิใช่แต่เพียงนโยบายเพียงอย่างเดียว จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากข้าราชการ และทหารกองประจำการทุกนาย ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งใน และนอกเวลาราชการ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าสืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com