พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 ตุลาคม 2555 :: 10:10:05 am 91392

กองทัพเรือ เปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556

พล.ร.อ.อภิชาย ฟุ้งลัดดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ

สัตหีบ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 ต.ค. 55) พล.ร.อ.อภิชาย ฟุ้งลัดดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.จีระวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ รองประธานฯ พล.ร.ต.ปัญญา เล็กบัว รองประธานฯ ตลอดจน ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดชลบุรี และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด

การฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงแรงงาน ในการจัดฝึกอาชีพให้กับทหารกองประจำการของกองทัพเรือ และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพาณิชย์ ระหว่างกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมเจ้าของเรือไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้กับทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว กองทัพเรือโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบ รมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 มีทหารกองประจำการจากหน่วยต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร รวม 105 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป 4 หลักสูตร จำนวน 69 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ 2 หลักสูตร จำนวน 36 นาย

พล.ร.อ.อภิชาย ฟุ้งลัดดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพฯ กล่าวว่า การฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทหารกองประจำการ หลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com