พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ตุลาคม 2555 :: 10:10:02 am 89571

ขบวนจักรยานปั่นสู่ใต้ 804 กม.รณรงค์ฟื้นฟูท้องทะเลไทย

20 องค์กรใหญ่ ผนึกกำลังน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกภูมิปัญญาชาวบ้าน ถ่ายทอดสู่ชุมชนตลอดเส้นทางชลบุรี – ชุมพร 804 กิโลเมตร รณรงค์ ฟื้นฟูท้องทะเลไทย ผ่านขบวนจักรยานยาตรากว่า 200 คัน

สัตหีบ-วานนี้ (4 ต.ค.55) เมื่อเวลา 09.09 น.  ที่หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยานอาสาสมัคร “ศูนย์จักรยานแห่งความเพียร” และเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 200 คัน นำโดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คุณโจน บันได และคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค) ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ภายใต้โครงการ “ปั่นจักรยานกู้วิกฤต คืนชีวิตให้ท้องทะเลไทย” โดยเริ่มจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ถึงโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร รวมระยะทาง 804 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 4 – 11 ต.ค.55

ในโอกาสนี้ พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ และพื้นที่การจัดงาน ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ จำนวน 300 นาย ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบนำโดย นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ และผู้นำจาก 20 องค์กรใหญ่ มาร่วมเป็นแรงใจส่งขบวนนักปั่นให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ฯ กล่าวว่า ขบวนจักรยานยาตรา ได้ทำกิจกรรมกับชุมชน ซึ่งดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจังหวัดน่าน เรื่อยมาจนถึงจังหวัดชลบุรี และไปสิ้นสุดปลายน้ำที่จังหวัดชุมพร โดยจะรณรงค์ให้มีการลดใช้สารเคมี การจัดการขยะที่ถูกวิธี การบริโภคอย่างพอเพียง รวมไปถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช โดยเฉพาะพืชพื้นเมือง ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามอย่างหนัก ซึ่งโครงการมีเป้าหมายหลักให้คนในพื้นที่ต้นน้ำสร้างฝาย 840 ฝาย ปลูกและบำรุงรักษาป่า 840 ไร่ ดำเนินการตามโมเดล “โคก หนอง นา” 84 โมเดล จากแนวพระราชดำริ เรื่อง หลุมขนมครก ที่ให้มีการขุดหนองน้ำให้ได้จำนวนมาก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง และชะลอการไหลผ่านของน้ำฝนเพื่อป้องกันการน้ำท่วม สำหรับพื้นที่ปลายน้ำ สนับสนุนให้เครือข่ายในพื้นที่เก็บขยะ สร้างบ้านปลา และปลูกป่าชายเลน

พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า นับเป็นเกียรติของกองทัพเรือ ที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจากขณะนี้ท้องทะเลโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยประสบปัญหาอย่างหนักจากมลภาวะต่าง ๆ เช่น ปัญหาขยะ การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ำ คูคลองต่าง ๆ ท้ายที่สุดน้ำเหล่านี้ก็ถูกปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล ดังนั้น การรณรงค์เพื่ออนุรักษ์น้ำตั้งแต่ต้นทาง คือ แหล่งต้นน้ำลำธารต่าง ๆ จากป่าเขา จนสุดปลายทางน้ำคือท้องทะเล เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เมื่อขบวนรถจักรยานผ่านไปที่ใดจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผนวกภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดสู่ชุมชน นอกจากนั้น ผู้ร่วมโครงการยังมีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com