พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 ตุลาคม 2555 :: 10:10:42 am 89228

ค่ายนาวิก จัดตั้งศูนย์กำจัดคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณ

ค่ายนาวิกโยธิน จัดตั้งศูนย์กำจัดคัดแยกขยะ ลดปริมาณ นำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

สัตหีบ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (29 ก.ย. 55) พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายเป็นปฐมฤกษ์ ในการใช้ระบบคัดแยกขยะและศูนย์การเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนำร่องการเป็นแหล่งรวมคัดแยก และกำจัดขยะ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ในแต่ละวันมีปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า 10 ตัน โดยโครงการสำเร็จลุล่วงได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จ.เชียงใหม่ ดร.ปกรณ สุจเร ผู้อำนวยการธุรกิจเกษตร บริษัท BASF (ไทย) จำกัด นายสมโภชน์ บุตรเมือง กรรมการผู้จัดการ และบริษัท ส.ธนภัทรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ ที่ให้การสนับสนุน เครื่องจักรกล จำนวน 9 รายการ รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท ที่ติดตั้งพร้อมใช้อยู่ในตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อย

พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะประธานอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมายาวนาน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหน่วย และได้มีการแก้ไขปัญหาขยะมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ปัญหาขยะเริ่มมีจำนวนทวีคูณเพิ่มมากขึ้น ทางหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้จัดสรรงบประมาณจากสวัสดิการภายใน จำนวน 1,620,000 บาท ดำเนินโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษ และเกิดประโยชน์ทางอ้อมแก่ชุมชน อาทิ การลดปริมาณขยะด้วยการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน ผลิตน้ำหมักชีวะภาพจากขยะ และการเผาทำลายโดยเตาเผาอัตตาหิ ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ตามหลักวิชาการที่ได้ผ่านการวิจัยค้นคว้าโดยผู้ชำนาญการ จึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในค่ายกรมหลวงชุมพร โดยไม่ส่งกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชากรอย่างแน่นอน

พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นอกจากจะมีภารกิจหลักที่สำคัญในการรบ ตามที่กองทัพเรือมอบหมายทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด ยังได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของกำลังพล และครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยากต่อการกำจัด และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค จึงได้บูรณการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ อันเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัวอย่างมาก

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com