พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 ตุลาคม 2555 :: 07:10:32 am 92225

ชาวเกาะเสม็ดประท้วง ปิดสะพานเทียบเรือเกาะเสม็ด

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการเรือ ที่พักอาศัย ประชาชนเกาะเสม็ดกว่า 500 คน ยกพลขึ้นบก พบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หลัง อบจ.ระยอง ประกาศปิดตายท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด การท่องเที่ยว ธุรกิจ วิถีชีวิตชาวเกาะ พังพินาศ

ระยอง-วานนี้ (29 ต.ค.55) ประชาชน นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการเรือ ที่พักอาศัย ประมาณ 500 คน ได้เดินทางข้ามเรือมาจากเกาะเสม็ด เพื่อขอเข้าพบ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อทวงถามถึงเหตุผลกรณีที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศปิดการใช้ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดทั้งเก่า และใหม่ ทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดจะต้องหยุดชะงัก ขาดรายได้ และมีนักท่องเที่ยวที่จองที่พักอาศัย จองร้านอาหาร และเรือที่ให้บริการไว้แล้ว แต่ไม่มีท่าเทียบเรือให้เรือจอดรับ – ส่ง โดยเฉพระการส่งเสบียงอาหารขึ้นไปบนเกาะเสม็ดแห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป โดยยังไม่กำหนดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวทราบแต่อย่างใด

ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการปิดประกาศปิดการใช้สะพานชั่วคราว นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจสอบสะพานเทียบเรือเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง พบว่ายังมีเรือรับนักท่องเที่ยว เรือประมง เรือเร็ว และเรือรับ-ส่งสินค้า ระหว่างเกาะกับชายฝั่ง ยังหมุนเวียนเข้าเทียบสะพานสะพานเกาะเสม็ดเก่าที่ชำรุด ทรุดโทรม และสะพานใหม่ที่ยังดำเนินการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย มีนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยว และพักอาศัยเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นวันหยุดราชการ และยังเป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนด้วย

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสะพานเทียบเรือเกาะเสม็ดทั้งสะพานเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก และสะพานใหม่ที่กำลังก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 170 ล้านบาท แต่ว่าได้เกิดปัญหา เมื่อได้มี ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด โดย นายอาคม น้ำคำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า และหมู่เกาะเสม็ด เรื่อง มิให้ดำเนินการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต เพราะได้ตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด โดยกิจการร่วมค้าบ้านค่ายพระนคร เลขที่ กพ.15/2554 ลง 11 ก.ย.2553 ยังมิได้ปฎิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของการอนุญาต ดังนั้น จึงประกาศให้นักท่องเที่ยว และประชาชน รับทราบว่า มิให้บริษัทร่วมค้าบ้านค่ายพระนคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต และให้ อบจ.ระยอง ดำเนินการรีบเร่งจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EA)หรืออย่างน้อยต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (EE) เพื่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด จะได้นำเสนอ กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช ใช้ประกอบการอนุญาตต่อไป ด้วยประกาศนี้ทำให้การก่อสร้างได้หยุดลงอย่างกะทันหัน

และกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาขณะดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ ก็ได้ผ่อนผันให้เรือขนส่งสินค้า เรือนักท่องเที่ยว เรือปะมง เข้าเทียบท่าเรือเก่าได้บ้าง ไม่เช่นนั้นการหมุนเวียนของวิถีประชาชน นักท่องเที่ยวที่อยู่บนเกาะเสม็ดจะไม่สามารถดำเนินการทางด้านการท่องเที่ยว การค้าขาย การบริการบ้านพักได้เลย แต่ตอนนี้สะพานเก่าได้มีการชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ถ้าปล่อยให้ใช้ต่อไปจะเกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเมื่อเกิดปัญหาทำให้เสียชื่อเสียงด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว และใครจะรับผิดชอบความเสียหาย สุดท้าย อบจ.ระยองจะต้องรับผิดชอบถ้าเกิดปัญหา จึงได้ตัดปัญหาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นด้วยการ ประกาศปิดห้ามใช้ท่าเรือใหม่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างค้างอยู่ขณะนี้ และท่าเรือเก่าด้วย กำหนดปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการก่อสร้างท่าเรือใหม่ให้แล้วเสร็จต่อไป

นายปิยะ ยังกล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่าเมื่อประกาศปิดสะพานเทียบเรือเกาะเสม็ดอย่างเป็นการชั่วคราว ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต้องเดือดร้อนอย่างหนักก็ต้องยอมให้ประชาชนออกมาต่อต้าน และประณาม อบจ.ระยอง ถ้าไม่ตัดสินใจดำเนินการอย่างนี้ ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร เพราะก่อนการก่อสร้างดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรียบร้อยหมดแล้ว จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญา และกำหนดระยะเวลา เพื่อเปิดบริการได้อย่างปลอดภัย สะดวก มีมาตรฐาน แต่ในเมื่อ อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ และพันธุ์พืช ได้สั่งระงับ ก็ต้องปฎิบัติตาม ส่วนความเดือดร้อนของชาวระยอง และนักท่องเที่ยวที่ตามมา ก็ต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ปล่อยให้ อบจ.ระยองแก้ไขอยู่เพียงผู้เดียว


ประกาศปิดตาย!! ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด หวั่นท่องเที่ยวพัง

ชาวระยอง นักท่องเที่ยวไทย ต่างประเทศ ธุรกิจท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การค้า เดือดร้อนหนัก หลัง อบจ.ระยอง ตัดสินใจประกาศปิดตายห้ามเรือทุกชนิด ทุกประเภท เข้าท่าเทียบท่าเรือเกาะเสม็ด พบสะพานชำรุด ขณะที่การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ยังไม่เรียบร้อย หลังโดนระงับการก่อสร้าง และไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา หวั่นนักท่องเที่ยว และประชาชนได้รับอันตราย ดีเดย์ 1 พ.ย. 55 ปิดตาย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com