พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ตุลาคม 2555 :: 14:10:04 pm 89488

ผบ.ทรภ. 1 ส่งมอบสายการบังคับบัญชารักษา ผลประโยชน์

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ส่งมอบสายการบังคับบัญชารักษา รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 เป็นต้นไป

สัตหีบ-เมื่อเร็วๆ นี้ (2 ต.ค. 55 ) ที่หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้กระทำพิธีถวายราชสักการะแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อกล่าวอำลาเดินทางไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ พร้อมกับได้มอบธงประจำหน่วย ส่งมอบสายการบังคับบัญชาให้กับ พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มาดำรงตำแหน่งแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 เป็นต้นไป

พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยหลักของกองทัพเรือที่มีภารกิจในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล และชายฝั่ง รวมถึง การพัฒนาความมั่นคงชายแดน เกาะ แก่งต่าง ๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ตลอดจนพันธะกิจที่จะต้องปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม และกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งนับว่าภารกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทัพเรือภาคที่ 1 มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่า พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ท่านใหม่ จะนำความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ มาบริหารจัดการกับภารกิจเหล่านี้ เพราะมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ คอยให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือกันนำพาหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

ด้าน พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่มอบความไว้วางใจ และรู้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มารับหน้าที่คุมหน่วยงานที่สำคัญ ซึ่งเป็นหน่วยรบที่มีสรรพกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศ รับผิดชอบดูแลความมั่นคง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทะเลอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดตราด ซึ่งถือว่ามีพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง จึงขอให้คำมั่นจะบริหาร จัดการ กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา แก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอให้ข้าราชการทุกนาย ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลสำเร็จในภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com