พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 ตุลาคม 2555 :: 12:10:46 pm 91756

พสกนิกรชาวสัตหีบ วางพวงมาลา รำลึกวันปิยมหาราช

วโรกาสวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงเลิกทาส เหล่าพสกนิกรอำเภอสัตหีบทุกหมู่เหล่า พร้อมใจประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวสุดดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงทำคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประชาราช และแผ่นดินไทย

สัตหีบ-วานนี้ ( 23 ต.ค. 55 ) นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดจน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดีถวายพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมประกอบพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ และให้เกิดความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ นายอำเภอสัตหีบ กว่าว่า ในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เวียนมาบรรจบ เหล่าพสกนิกรชาวอำเภอสัตหีบ จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทย ด้วยพระสติปัญญาอันเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจาการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป ซึ่งแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในภาคพื้นเอเชีย และทรงเป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย อาทิ การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ

การตัดถนนหนทาง การแพทย์ การสาธารณสุข การศาลทหาร การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ การตั้งโรงพยาบาล และการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแบบอย่างอารายประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้เลิกทาส จนได้รับสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง”

สำหรับวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต ได้ถือเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ต.ค.2453 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์ และปวงชนทั่วประเทศ เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราชประเพณีแล้ว ครั้งเมื่อบรรจบอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหา-เศวตฉัตร

และเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต หน้าที่นั่งอนันตสมาคม หรือที่เรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ร่วมใจกันรวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างประดิษฐานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ทรงพระชนม์อยู่เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์ยั่งยืนนานถึง 40 ปี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2451

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com