พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 ตุลาคม 2555 :: 17:10:26 pm 91868

รพ.สิริกิติ์ จัดกิจกรรมไท่เก๊ก ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

พล.ร.ต.คณิน ชุมวรฐายี ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพใจไท่เก๊กสมาธิประกอบการเคลื่อนไหว พร้อมร่วมกิจกรรมไท่เก๊ก 18 ท่าชุดที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี และมีสมรรถนะเหมาสมกับหน้าที่ ณ ลานหน้าห้องตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

สัตหีบ-วันนี้ (25 ต.ค. 55) เมื่อเวลา 15.00 น. พล.ร.ต.คณิน ชุมวรฐายี ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพใจไท่เก๊กสมาธิประกอบการเคลื่อนไหว พร้อมร่วมกิจกรรมไท่เก๊ก 18 ท่าชุดที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี และมีสมรรถนะเหมาสมกับหน้าที่ ณ ลานหน้าห้องตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในฐานะผู้จัดทำโครงการฯ กล่าวว่า จากนโยบายกองทัพเรือ และรพ. ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพกำลังพลกลุ่มงานเวชกรรมสังคม มีภารกิจหลักด้านการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในรพ. จึงได้ดำเนินการสำรวจสภาวะสุขภาพบุคลากร พบว่าพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย และบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในรพ. ในหลาย ๆ ด้าน ตามความชอบที่บุคลากรสามารถเลือกได้ เพื่อให้กำลังมีสุขภาพดี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาน โดยเลือกวิธีให้เหมาสมกับของตนเองได้ โครงการฯ มีบุคลากรสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมรุ่นที่ 1 จำนวน 49 คน ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบ Self help group ดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธช่วงบ้าย ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ธ.ค. 55

พล.ร.ต.คณิน ชุมวรฐายี ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวฯ สอดคล้องตามเป้าประสงค์ที่กำลังพลกองทัพเรือ มีสุขภาพดี และมีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่ ซึ่งรพ.พร้อมสนับสนุนให้กำลังพลมีพฤติกรรมที่ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านออกกำลังกายให้แก่บุคลากรในรพ. ทีมงานผู้สูงอายุ ทีมงาน ASC และผู้รับบริการที่สนใจ เป็นทางเลือกหนึ่งตามความเหมาะสมของแต่ละคน จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเลือกวิธีดูแลสุขภาพให้กับตนเอง และเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้สุขภาพจิตดี สามรถผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com