พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 ตุลาคม 2555 :: 13:10:48 pm 90204

เทศบาลเมืองสัตหีบ อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เทศบาลเมืองสัตหีบ เปิดการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือประชาชน

สัตหีบ- วานนี้ (10 ต.ค.55) ณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยมีประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรมพร้อมด้วยวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

  นายณรงค์ กล่าวว่าอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นองค์กรของประชาชนที่มีสมาชิกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รวมตัวกันเป็นพลังแห่งการพัฒนาสังคมเพื่อนำความคิด การกระทำที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่าง เข้าชี้แจงแก่ประชาชนโดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองสัตหีบ ดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นส่วนรวม โดยนำ อสม.ที่อยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบเข้ารับการฝึกอบรม

 การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้สมาชิก อสม.เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในเบื้องต้นดุจดังเมล็ดพันธุ์ที่เจริญงอกงามเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นแก่สังคมและสืบสานคุณความดีต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป

 นายณรงค์กล่าวต่อไปว่า การทำงาน ของ อสม. นั้น เป็นการทำงานภายใต้คำว่าเสียสละซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดติดแน่นในสายเลือดของ อสม.มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน จากประสบการณ์การทำงานของอสม. ทำให้เรียนรู้ว่าปัญหาสาธารณสุขเป็นผล และสาเหตุของปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทำให้ อสม. ขยายกิจกรรมการดำเนินงานที่เน้นเฉพาะปัญหาสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาสังคมควบคู่กันไปด้วยโดยมีเป้าหมายที่มั่นคงคือการสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชนนั่นเอง

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com