พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 ตุลาคม 2555 :: 07:10:14 am 90929

เยาวชนชายแดนใต้ ทัศนศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมสร้างสมานฉันท์ในสังคม

พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 18 ที่นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 241 คน เดินทางเข้าทัศนศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

สัตหีบ-วานนี้ (17 ต.ค. 55) ที่ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 18 โดยการนำของ นายชนินทร วรรณวิจิตร ผอ. กองประสานงานโครงการ สำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 241 คน เดินทางเข้าทัศนศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

นายชนินทร วรรณวิจิตร ผอ. กองประสานงานโครงการ สำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 18 ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน อาทิมูลนิ รัฐบุรุษ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หน่วยทหารอันได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรูวิชั่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ที่ร่วมกันสนับสนุน และร่วมกันในการจัดกิจกรรมนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ จะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ต.ค. 55 พร้อมส่งมอบเยาวชนให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้ง 10 จังหวัด ที่ได้รับเยาวชนไปดูแล และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม อันเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำชุมชนในอนาคต อันเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของโครงการ

พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานโครงการ ฯ โดยนำเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งดำเนิน การมาแล้ว 17 รุ่น สำหรับในรุ่นที่ 18 นี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

และกล่าวว่าอีกว่า การที่เยาวชนจากพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะนั้น จะก่อให้เกิดความรู้รักสามัค คี มีระเบียบวินัย และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้ง ยังเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรง ถึงแม้จะมีความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ ในนามของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จนทำให้การจัดโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมั่นใจว่าเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความสงบสุขมาสู่ชายแดนใต้ได้อย่างแน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com