พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 ตุลาคม 2555 :: 11:10:33 am 91696

เหล่ามวลชน พัทยา-บางละมุง พร้อมใจน้อมรำลึก“ปิยมหาราช”

ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ในวันนี้ของทุกปี

บางละมุง-วันนี้ ( 23 ต.ค.55) เมื่อเวลา 07.45 น. ที่หน้าศาลาว่าการอำเภอบางละมุง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป ต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนาย เชาวลิตร แสงอุทัย นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการดำเนินงานในพิธี

   

ภายในพิธี ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาอำเภอบางละมุง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   

โดยมมีหน่วยงานราชการต่างๆ ประกอบด้วยที่ว่าการอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง สถานีตำรวจตำบลพัทยา ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ การไฟฟ้า ประปา ศาลจังหวัดพัทยา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งองค์กรเอกชนทั้งบริษัท ห้างร้าน โรงแรม แลกลุ่มพลังมวลชน ร่วมนำพวงมาลามาถวายวางเบื้องหน้าสักการะโดยพร้อมเพรียง หลังจากนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันอ่านคำถวายราชสดุดีพร้อมทั้งประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอันเสร็จพิธี

ซึ่งในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ “ปิยมหาราช” และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย หน่วยงานราชการทั่วประเทศจึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตรของพระองค์ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฏร พสกนิกรของพระองค์นั้น มีมากมายนานับปการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญ อาทิ การประกาศเลิกทาส การนำพาประเทศให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคม การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข การรถไฟ การตัดถนนหนทาง การแพทย์ การสาธารณสุข การศาล การทหาร การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ นับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ ที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช หรือ พระพุทธเจ้าหลวง และเรียกวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็น ในวันนี้ว่า วันปิยมหาราช

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com