พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 ตุลาคม 2555 :: 09:10:05 am 91786

YWCA รับมอบเงิน หวัง สร้างสังคม “บ้านพักพิงชั่วคราวเยาวสตรี”

ฮาร์ด ร็อค ร่วมกับ NewFrontier music Academy พร้อมกับ พัทยาเมล์ และ BBX สมทบเงิน หลังจัดคอนเสิร์ต หวังช่วยเหลือ โครงการ "บ้านพักพิงชั่วคราวเยาวสตรี เพื่อการกุศล ให้กับสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง โดย YWCA. (ไว.ดับยู.ซี.เอ.) กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา

พัทยา-วานนี้ (24 ต.ค. 55) เมื่อเวลา 16.00 น.ที่ ฮาร์ด ร็อค โฮเต็ล พัทยา ได้มีการมอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อการกุศลหลังจาก ได้จัดงานดนตรีคอนเสิร์ตขึ้น เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ให้กับทาง นางสาวไพรชิตร เจตภัย ประธานคณะกรรมการสมาคม YWCA. (ไว.ดับยู.ซี.เอ.) กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32,800 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนใน โครงการช่วยเหลือสังคม”บ้านพักพิงชั่วคราวเยาวสตรี โดยสมาคมไวดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา และจะมีการประชุมเพื่อที่จะหารือในเรื่องนี้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาในวันที่ 25 ต.ค. 55

ในโลกแห่งความเป็นจริงเยาวสตรีมีความเสียเปรียบในด้านต่าง ๆ มากมาย ทำให้เยาวสตรีที่ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ ,ถูกใช้เป็นเครื่องมือ ,ถูกกระทำทารุณโดยใช้ความรุนแรง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ทางสมาคมฯได้มีแนวคิดจัดตั้ง “ บ้านพักพิงชั่วคราวเยาวสตรี “” ที่จะเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน2555 แต่ยังขาดในเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์ อยู่ อาทิเช่น อุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ซักล้าง ทำความสะอาดต่าง ๆ มากมายที่จะต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อความสะดวก และเหมาะสมให้แก่ทางผู้ที่พักอยู่อาศัย หลังจากได้รับบริจาคแล้วจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ที่ขาดเหลือเพื่อเป็นอีกหน่วยงานที่จะสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาข้างต้นได้ชั่วคราว และการดำเนินการเป็นไปตามตามนโยบายหลักของสมาคมฯดังกล่าวต่อไป

จากสถิติข้อมูลการถูกกระทำรุนแรงที่มารับบริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมีสถิติเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายถึง 94.59% และพบว่าถูกทารุณกรรมทางเพศถึง 81.08% (ข้อมูลจากสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดชลบุรี วันที่ 1 ตุลาคม 2534-31 กรกฏาคม 2555 อายุ แรกเกิด – 18 ปี ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงและที่มารับการรักษา) เมื่อเยาวสตรีที่ประสบภาวะดังกล่าวต้องการที่พักพิงที่ปลอดภัยและช่วยเหลือให้เยาวสตรีกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวพ้นจากวิกฤตนั้น ๆ และมีการประสานส่งต่อไปในสถานที่ที่เหมาะสม หรืออาจจะช่วยเหลือดูแลให้สามรถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคมต่อไป ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือก่อตั้งขึ้นมามากในหลายพื้นที่ แต่ยังมิเพียงพอต่อความต้องการการร้องขอความช่วยเหลือสำหรับเยาวสตรีผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ส่วนผู้ที่สนใจสามารมร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ(ศูนย์พัทยา) ทุนการศึกษาพิเศษ เลขบัญชี 669-237469-1 บัญชี ออมทรัพย์

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com