พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 พฤศจิกายน 2555 :: 08:11:37 am 92719

กรมรักษาฝั่งที่ 1 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำปี 2555

ผู้บังคับการรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรหลานข้าราชการ ประจำปี 2555 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมให้มีสิทธิรับทุนจำนวน 26 คน

สัตหีบ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (1 พ.ย. 55) นาวาเอก ไพศาล มีศรี ผู้บังคับการรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรหลานข้าราชการ ประจำปี 2555 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมให้มีสิทธิรับทุนจำนวน 26 คน เพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพลในสังกัด และเป็นการส่งเสริมการศึกษา ณ หน้ากองบังคับการ กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับ ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ทุน ๆ 2,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

นาวาเอก ไพศาล มีศรี ผู้บังคับการรักษาฝั่งที่ 1 กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาเป็นการส่งเสริมการศึกษา และเพื่อให้บุตรของข้าราชการเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบางส่วน จึงขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นของการศึกษา และตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้สมตามความมุ่งหมายของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ที่อยากเห็นบุตรทุกคนเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังหลักของสังคม และประเทศชาติต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com