พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 พฤศจิกายน 2555 :: 15:11:46 pm 94785

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถาปนาครบรอบปีที่ 31

นาวาเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล ผู้บังคับการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจุดธูปเทียนทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 31 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับหน่วยงาน และกำลังพล

สัตหีบ – วานนี้ (23 พ.ย. 55) นาวาเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล ผู้บังคับการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจุดธูปเทียนทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 31 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับหน่วยงาน และกำลังพล โดยรับเกียรติจาก พล.ร.ท.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมในพิธี พร้อมผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเดียวกันนี้

นาวาเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล ผู้บังคับการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ถือกำเนิดมาเป็นปีที่ 31 มีภาระพิเศษหลายด้านที่จำเป็นต้องแยกส่วนงาน แล้วกำหนดหน่วยรับผิดชอบขึ้นใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้นำเสนอกองทัพเรือ ขออนุมัติแก้ไขอัตรา กองทัพเรือจึงได้เสนอกระทรวงกลาโหม จึงมีคำสั่งให้แก้ไขอัตรา โดยใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 2400 ให้กองกิจการพิเศษ เป็นหน่วยขึ้นตรงของฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการสโมสร การบันเทิง การกีฬา การฌาปนกิจ และสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ข้าราชการและครอบครัวของหน่วยในฐานทัพเรือสัตหีบ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากฐานทัพเรือสัตหีบ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ

ในรอบปีที่ผ่านมา กองกิจการพิเศษได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยกำลังพล และงบประมาณที่มีเพียงจำกัด แต่กำลังพลทุกนายก็ร่วมแรงร่วมใจกันใช้สติปัญญาและความสามารถปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชา

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com