พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 พฤศจิกายน 2555 :: 08:11:34 am 92491

กองเรือยุทธการ เปิดฝึกยุทธวิธีพัฒนาด้านการรบ ประจำปี 56

ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงฝึกกองเรือ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ และกองเรือยุทธการ

สัตหีบ-วานนี้ ( 31 ต.ค. 55 ) พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ 1 เปิดประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธีกองเรือ กองเรือฟริเกตที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 มีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลฝีกเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ หอประชุมกองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้ เป็นนโยบายตามแผนการฝึก กองเรือยุทธการ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 29 ต.ค.- 23 พ.ย.55 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้พัฒนาด้านการรบให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ และกองเรือยุทธการ

  

การฝึกแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.- 16 พ.ย.55 เป็นการฝีกในท่า (ห้องเรียน) และวันที่ 19 – 23 พ.ย.55 เป็นการฝึกออกเดินเรือในทะเล และยิงอาวุธประจำเรือ ซึ่งดำเนินแผนปฏิบัติการฝึกที่สมจริง ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการรบทางเรือทั้ง 3 มิติ คือ การรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ และการปราบเรือดำน้ำ นอนจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาด้านการเดินเรือ การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ การฝึกยิงปืนเรือจำลอง การฝึกเดินเรือจำลองเครื่องฝึกปราบเรือดำน้ำ การติดต่อสื่อสาร การอาวุธ และการช่าง โดยเรือรบที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เรือหลวงคีรีรัฐ และเรือหลวงรัตนโกสินทร์

พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ 1 กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนากำลังพลด้านการรบ และการปฏิบัติภารกิจให้มีความชำนาญ เสริมความรู้ให้กำลังพลมีความเข้าใจในสาขาการปฏิบัติการทางเรือทั้ง 3 มิติ โดยเฉพาะการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจและหน้าที่หลักของหน่วย ซึ่งตลอดระยะห้วงการฝึกจะสามารถสร้างประสบการณ์ ความชำนาญ ให้กับกำลังพลในการขับเคลื่อนภารกิจหน่วย ให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนืออย่างแน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com