พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 พฤศจิกายน 2555 :: 07:11:55 am 94388

ชาวบ้าน “หวั่นน้ำท่วม” ทางลอด ทางแยกพัทยาเหนือ

ประชาชนเข้าร่วม เสนอข้อคิดเห็น 2 รูปแบบ ทางลอดทางแยกพัทยาเหนือ ด้านประธานชุมชน บอก”แก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมเป็นหลัก” ขณะที่ผู้จัดการโครงการฯ กล่าว “เก็บข้อมูลก่อนนำเสนอสรุปผลในครั้งหน้า“

พัทยา-วานนี้ (20 พ.ย. 55) เมื่อเวลา 9.00 น. ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอดุล ยังโหมด ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมทั้งนางกฤชณา บุญญจันบลานนที ผู้ช่วยผู้จักการโครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับพัทยาเหนือ ถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาใต้และถนนสุขุมวิทตัดกับถนนเทพประสิทธิ์ของเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำรวจความคิดเห็นโดยมีประธานชุมชนและผู้แทนชมชนมากมายเข้าร่วมอาทิเช่น ชุมชนหนองใหญ่บน หนองใหญ่ล่าง และชุมชนบ้านล่าง เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยระดับชุมชน เพื่อที่ทางโครงการฯจะนำข้อมูล และการ สำรวจ ไปสรุปผล เพื่อนำไปพิจารณาในด้าน วิศวกรรมการออกแบบในครั้งหน้าต่อไป

 
ปัจจุบันการเดินทางเข้าสู่เมืองพัทยา ในเส้นทางหลักจะใช้ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ซึ่งในช่วง ก.ม 137+ถึง 153+200 อยู่ในเขตพื้นที่การรับผิดชอบของเมืองพัทยา ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาจึงมีโครงการในการทำทางลอดทางแยกบริเวณ 3 จุดด้วยกัน คือ บริเวณ ถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาใต้และถนนสุขุมวิทตัดกับถนนเทพประสิทธิ์ ซึ่งครั้งนี้ได้ออกแบบผลสำรวจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทราบและแสดงข้อคิดเห็น สำหรับทางลอดทางแยกพัทยาเหนือมี 2 รูปแบบดังนี้

 
สำหรับช่องทางเลือกที่ 1 ก่อสร้างทางลอดไปกลับตามแนวกึ่งกลางถนนสุขุมวิท ลอดแยกพัทยาเหนือและลอดพัทยาใต้ แยกมอเตอร์เวย์ โดยเปิดสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกพัทยาเหนือและแยกมอเตอร์เวย์เช่นเดิม ความยาวทางลอดรวม 1,550 เมตร ความยาวช่องปิด 525 เมตร

ส่วนทางเลือกทางที่ 2 เสนอให้ปิดเกาะกลางบริเวณแยกพัทยาเหนือและมอเตอร์เวย์ เพื่อให้รถทางตรงวิ่งผ่านตลอดโดยไม่ต้องติด สัญญาณไฟจราจร ส่วนในทิศทางเลี้ยวก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด 2 ทางลอดแยกกันได้ 2 ทิศทาง

คือ 1. ก่อสร้างทางลอด 2 ช่องทางการจราจร (One-Way) จากถนนพัทยาเหนือเลี้ยวขวาลอดใต้ถนนสุขุมวิทและเลี้ยวซ้ายไปเข้าถนนมอเตอร์เวย์เพื่อเดินทางไปกรุงเทพมหานคร ความยาวทางลอดระยะทาง 600 เมตร ความยาวช่องเปิดร่วม 255 เมตร ความยาวช่องปิด 435 เมตรและ  2.ทางลอด ใช้ 2 ช่องทางการจราจร (One-Way) จากแยกมอเตอร์เวย์ เลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิทเพื่อให้สามารถเลี้ยวซ้ายไปถนนพัทยาเหนือได้ความยาวทั้งสิ้น 505 เมตร ความยาวช่องเปิดทั้งสิ้น 395 เมตร ความยาวปิดทั้งสิ้น 110 เมตร

  
นาย ณรงค์ ธวัชศักดิ์ ประธานชุมชนหนองใหญ่บ้านล่างกล่าวว่า “จากการประชุมดังกล่าวได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เป็นโครงการฯ ที่ดี ที่จะสามารถระบายรถในเส้นทางจากจังหวัดชลบุรีเข้าตัวเมืองพัทยาและกรุงเทพเข้าสู่เมืองพัทยา นอกจากนี้ยังได้มีทางเลือกในการเดินทางสันจรบนท้องถนนที่สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ด้านข้อเสียได้สรุปว่ามีปัญหามากมายทั้งทางด้านการสันจรของคนในชุมชนในเรื่องของการใช้เส้นทางการกลับรถใต้อุโมงค์ที่มีการสันจรยุ่งยากพร้อมทั้งปัญหาในเรื่องของน้ำท่วม ในการบริหารจัดการน้ำที่จะมาท่วมขังในช่วงหน้าฝน ถ้าบริหารตรงนี้ได้อย่างอื้นก็ไม่มีปัญหา”

 

นาย อดุล ยังโหมด ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า”จากกการประชุมออกแบบผลสำรวจในการประชุมในครั้งนี้ได้รับผลการตอบ รับที่ดี ทั้ง 2 รูปแบบ ในการรับฟังข้อคิดเห็นของโครงการฯและออกแบบสอบถามของโครงการฯเพื่อที่จะจัด เก็บรวบร่วมข้อมูลเพื่อไปนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านต่างต่าง เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยดี จากหลายๆด้าน อาทิเช่น ทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ ผลการจราจร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้จะนำผลสำรวจทั้งหมดเข้าประชุมและดำเนินการไปสู่สายตาสาธารณชนต่อไป”

อย่างไรก็ตามทางลอดแยกถนนสุขุมวิทมีวัตถุประสงค์ลดปัญหาการจราจร เมื่อการจราจรบนถนนสุขุมวิทมีความคล่องตัวการจราจรในเมืองก็จะลดความแออัดลง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบคมนาคม การเดินทาง และการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ที่มีระบบทางลอดเพื่อลดปัญหาการจราจร

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com