พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 พฤศจิกายน 2555 :: 09:11:35 am 94946

ทรภ.1 จัดโครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและชายฝั่งเกาะขาม

พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้คงสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สัตหีบ – วานนี้ (26 พ.ย. 55) ที่เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้คงสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้คงธรรมชาติ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการมีกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกปะการัง และการทำความสะอาดฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาด และใต้น้ำ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทโกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ชมรมดำน้ำ AC DIVING นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 300 ชีวิต

พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 ในนามของกองทัพเรือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล จนก่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งเป็นการบูรณการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งทัพเรือภาคที่ 1 นอกจากมีภารกิจการป้องกันประเทศแล้ว การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ก็ยังเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากทะเลเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางคมนาคมที่นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ดังนั้น การรักษาทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต และการดำรงอยู่ของทรัพยากร แต่ทุกสิ่งจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจ ของคนไทยทุกคน ที่จะเป็นกำลังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ท้องทะเลสืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com