พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 พฤศจิกายน 2555 :: 14:11:00 pm 132873

พระราชทานพวงมาลา จ.อ.นาดี จำปาวัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พวง วางหน้าหีบศพ จ.อ.นาดี จำปาวัน ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

:: http://tinyurl.com/basq6l7 :: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พวง วางหน้าหีบศพ จ.อ.นาดี จำปาวัน ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Category : วีดีโอข่าว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com