พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 พฤศจิกายน 2555 :: 10:11:47 am 94265

ลอยกระทง เสน่ห์แห่งสายน้ำ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา นายอำเภอสัตหีบ และสวนนงนุชพัทยา ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง "มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายอำเภอสัตหีบ และ เมืองพัทยา ให้สวนนงนุชพัทยา สัตหีบ ชลบุรี เป็นศูนย์กลาง และแหล่งเผยแพร่ อารยะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 4 ภาค เชิดชูวิถีไทย ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ พบสถิติทุกปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแห่เช่าเหมาลำเครื่องบิน ร่วมเทศบาลลอยกระทง มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ร่วมกับช้างแสนรู้ และปล่อยโคม

 

นายภควัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายจิรพฤทธิ์ โสดรเพิ่มพูนลาภ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดงานเทศกาลลอยกระทง มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ณ สวนนงนุชพัทยา เพื่อเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาร่วมลอยกระทงซึ่งสวนนงนุชพัทยายังดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 4 ภาคดั้งเดิม จนเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เป็นการจัดก่อนเมืองพัทยา และสถานที่อื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือก เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และที่สำคัญจะได้มีการเผยแพร่วิถีไทย วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้แผ่ขยายให้มากที่สุด

 

นายภควัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่มีความพร้อมในระดับสากล สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์รวมศิลปะ วัฒนธรรมไทย 4 ภาพ มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นจุดขายการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเมืองพัทยาได้อย่างดีเยี่ยม ปฎิทินประจำปีสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก็มีปีละหลายครั้ง เช่น วันพ่อ วันแม่ วันสงกรานต์ วันวาเลนไทน์ วันเด็ก วันช้างไทย วันแรงงาน วันลอยกระทง และเทศกาลอื่น ๆ ล้วนแล้วได้รับความสนใจ มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนพากันมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี อำเภอสัตหีบ ต้องให้ความร่วมมือกับสวนนงนุชพัทยา ในการจัดกิจกรรมทุกเทศกาล ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดมา

 

ส่วนทางด้าน นายรณกิจ กิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีความพร้อมในทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองพัทยา เป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วโลกนำพานักท่องเที่ยวมา ณ สถานที่แห่งนี้ ล้วนแล้วเป็นความประทับใจในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่จำลองมาไว้ในสวนนงนุชพัทยา การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค การแสดงช้างแสนรู้ การจัดกิจกรรมที่พัฒนารูปแบบไม่เหมือนใคร ไม่ซ้ำใคร แปลก ใหม่อยู่เสมอ จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ต้องยอมรับว่าเมืองพัทยายังต้องอาศัยสถานที่แห่งนี้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญ ที่มาเยือนเมืองพัทยา

ในส่วนของเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 สวนนงนุชพัทยาได้จัดงาน “มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ก่อนเมืองพัทยา เพื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นอีกทางเลือกในการลอยกระทง เราต้องยอมรับว่าเมืองพัทยาจัดงานลอยกระทง ก็ไม่ยิ่งใหญ่ อลังการ เหมือนสวนนงนุชพัทยาแห่งนี้ เพราะมีสถานที่อันกว้างใหญ่ ทะเลสาบสำหรับลอยกระทง ไม่ต้องหวั่นวิตกกรณีน้ำขึ้น หรือน้ำลงแต่อย่างใด แต่เมืองชายทะเลทั้งหมด โดยเฉพาะเมืองพัทยาลอยกระทงบางปีเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถ้าน้ำทะเลลง จะต้องลุยน้ำ ลุยโคลน และทราย ไม่เป็นไปตามวิถีไทยอย่างแท้จริง และที่สำคัญ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา โดย นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ได้ให้ความสำคัญในการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ พร้อมผลักดันให้ สวนนงนุชพัทยาแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยในภาคตะวันออก ที่มีความหลากหลาย ทั้งโบราณ และประยุกต์ เชิดหน้า ชูดาให้กับเมืองพัทยา และประเทศไทยอย่างสง่างามแท้จริงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงแต่ละปี ไม่ใช่เพียงการมาลอยกระทงเท่านั้นมีการแสดง แสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ มีขบวนช้างแห่นางนพมาศ ช้างแสนรู้ร่วมลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ให้ทุกคนสำนึกอยู่เสมอว่าน้ำมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทั้งหมด และเมื่อทราบว่าคนไทยมีความนับถือพระแม่คงคง ผู้ดูแลสายน้ำ กราบไหว้ ขอทำพิธีขอขมาพระแม่คงคงเป็นประจำทุกปี จึงได้เกิดความประทับใจในพิธีลอยกระทง มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ จึงให้สวนนงนุชพัทยาได้รับความนิยมอย่างสูงในการจัดงานลอยกระทง มีนักท่องเที่ยวจองเครื่องบินเหมาลำมาลงที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จำนวนมากเป็นประจำทุก ๆ ปี และในปีนี้ได้จองมาแล้วจำนวนมาก

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com