พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 พฤศจิกายน 2555 :: 09:11:19 am 93466

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อบรมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ I-Book

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ I-Book พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

สัตหีบ – วานนี้ (12 พ.ย. 55) ที่ห้องประชุมเวียนนาคอนเฟอร์เรนซ์ อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ I-Book พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับความกรุณาจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ จากบริษัท แอปเปิล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร.ทวิชา แพทย์วิบูลย์ และคณะมาบรรยายให้ความรู้ในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ i-Book ตลอดระยะเวลาของการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดันที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการศึกษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนมากขึ้น

ทั้งนี้เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชั้นเรียน ช่วยให้ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสู่โลกภายนอกได้อย่างไร้ขีดจำกัด วิธีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชั้นเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาศักยภาพการสอน รวมถึงผู้สอนยังสามารถเลือกสรรสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพบุคคล สังคม และประเทศ ชาติได้อีกด้วย

นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน นับว่าเป็นสื่อวิชาการที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง เกือบทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการศึกษา การนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้จะจำแนกเป็นสื่อเสริม สื่อเติม และสื่อหลัก และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนสามารถเสริมประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ ด้วยความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ I-Book ขึ้น โดยคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ เทคนิคไปใช้ในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ I-Book ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com