พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 พฤศจิกายน 2555 :: 13:11:56 pm 93423

เทศบาลเมืองสัตหีบ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุพบปะกับเพื่อนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน สา่มารถสร้างจิตใจให้ผ่องใสร่างกายแข็งแรง

สัตหีบ-วันนี้ (12 พ.ย. 55) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบได้มอบหมายให้นา พนธกร เชื้อเงิน รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุกว่า 500 คนเข้าร่วมโครงการ

นายพนธกร เชื้อเงิน รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุ ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรมจะต้องมีเงื่อนไขของผู้สมัครคือ มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลออกกฎหมายผู้สูงอายุฉบับใหม่ และกำหนดให้จ่ายเบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุทุกคนไปตลอดชีพ แต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างมากก็คือ ขณะนี้ได้มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือชมรมผู้สูงอายุใด ๆ มาก่อน ให้ความสนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มียอดถึง 900 คน ซึ่งจากการสอบถาม ปรากฏว่าผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ส่วนมากเป็นข้าราชการปลดเกษียณ ไม่ได้มุ่งหวังเงินช่วยเหลือแต่อย่างใด เพราะมีเงินบำเหน็จ บำนาญอยู่แล้ว ส่วนที่มาร่วมชมรมเพราะต้องการมาพบปะกับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน เมื่อได้มาประกอบกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสุข สนุกสนาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com