พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 พฤศจิกายน 2555 :: 12:11:34 pm 92879

เหล่าแกนนำ นปช.ร่วมเปิดโรงเรียนการเมือง

นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธาน นปช.แดงทั้งแผ่นดิน นายแพทย์เหวง โตจิราการ พร้อมด้วยเหล่าแกนนำ นปช.ภาคตะวันออก ร่วมเปิดโรงเรียน นปช.แดงทั้งแผ่นดิน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระดับต้นปี 2555 ภายในงานมีเหล่า นปช.จากภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานดังกล่าวจำนวนกว่า 1,000 คน

พัทยา-วานนี้ (4 พ.ย.55) ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธาน นปช.แดงทั้งแผ่นดิน นายแพทย์เหวง โตจิราการ พร้อมด้วยเหล่าแกนนำ นปช.ภาคตะวันออก อาทิ นายชาญยุทธ เฮงตระกูล นางจุรีพร สินธุไพร นายนิสิต สินธุไพร ร่วมเปิดโรงเรียน นปช.แดงทั้งแผ่นดิน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระดับต้นปี 2555 ภายในงานมีเหล่า นปช.จากภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานดังกล่าวจำนวนกว่า 1,000 คน

โดยนางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธาน นปช. ได้ขึ้นเวทีเป็นวิทยากรบรรยายเป้าหมายยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี หลักนโยบาย ภาระหน้าที่ การนำ วิธีคิดวิธีทำงานและงานแนวร่วม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 และอุปสรรคในการทำงานมวลชนและการจัดตั้งองค์กร นปช.ในชนบทและเขตเมือง พร้อมกับกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการตั้งโรงเรียนการเมือง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยแท้จริง โดยมีมวลพื้นฐานเป็นกำลังหลักประสานกับชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ผู้รักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมทุกภาคส่วน ทั้งในภาคธุรกิจ พรรคการเมือง องค์กรศาสนา สถาบันการศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน เพื่อต่อสู้กับระบอบอำมาตยาธิปไตย ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ให้ได้ระบอบประชาธิปไตยแท้จริง

รวมถึงการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการใช้หนทางสันติวิธี, ผนึกการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาความยากจน เข้ากับการต่อสู้ทางการเมือง โดยชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และทางรอดของประเทศชาติ ประชาชนไทยนั้น ต้องมาจากการเมืองที่อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชน, ต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับประชาชนไทยโดยเสมอหน้า ให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐที่มีนิติธรรมอย่างแท้จริง กระบวนการยุติธรรมต้องถูกต้องไม่ถูกแทรกแซง กดดันโดยผู้มีอำนาจและเครือข่ายระบอบอำมาตย์ และยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550 และกฎหมายใหม่ของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตย

นอกจากนี้ตามหมายกำหนดการในช่วงบ่ายจะมีการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นปช. จากวิทยาการคนดัง อาทิ นายวิสา คัญทัพ นายก่อแก้ว พิกุลทอง อาจารย์จรัล ดิษฐาอภิชัย นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ นายอดิศร เพียงเกศ นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปี 2555 นี้อีกด้วย


เสื้อแดงตะวันออก เตรียมเปิดอบรมหลักสูตร น.ป.ช

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ร่วมพบปะกลุ่ม( นปช .)ภาคตะวันออก แจ้งเปิดอบรมหลักสูตร น.ป.ช แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่เทศบาลตำบลหนองปรือ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com