พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 พฤศจิกายน 2555 :: 12:11:38 pm 132663

Royal Garden เปิดบ้านสานสัมพันธ์สื่อ พัทยา

จัดงานสานสัมพันธ์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กร ให้เกิดความกลมเกลียวขึ้นเพื่อการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องข้อมูลข่าวสารข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย

เนื้อข่าว :: http://tinyurl.com/8t96ukf :: จัดงานสานสัมพันธ์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กร ให้เกิดความกลมเกลียวขึ้นเพื่อการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องข้อมูลข่าวสารข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย

Category : วีดีโอข่าว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com