พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 ธันวาคม 2555 :: 09:12:49 am 96870

กองทัพเรือ มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการ

พลเรือโท จีรวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 100 นาย

สัตหีบ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (14 ธ.ค.55) ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท จีรวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 100 นาย โดยมี พลเรือตรี ชัยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายโฆษิต ถาวระ ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ผู้แทนกรมเจ้าท่า และผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน

ตามที่กองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวังระยอง กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ได้พิจารณาเห็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาอาชีพให้แก่ทหารกองประการของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่าง ๆ สร้างโอกาสและการมีงานทำที่ได้มาตรฐานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้วนั้น กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหารกองประจำการ กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีวงรอบการฝึกอบรมอาชีพที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 4 รุ่น โดยรับสมัครกองประการจากหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ เข้ารับการฝึกอบรม

ซึ่งการฝึกอบรมจำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รวม 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 36 นาย ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 36 นาย ส่วนหลักสูตรอาชีพช่างสาขาต่าง ๆ อีกจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และสาขาการควบคุมรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย และถูกวิธี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 71 นาย ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 64 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 107 นาย ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 100 นาย

พลเรือโท จีรวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ กล่าวว่า ในการที่จะทำให้ทหารกองประจำการ ได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ก่อนปลดประจำการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางอาชีพ เพื่อให้ทหารเหล่านั้นสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพกับภาคธุรกิจเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามความสมัครใจ หลังจากการปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมในความพากเพียรของทหารทุกนาย ที่ตั้งใจรับการฝึกอบรมจนสำเร็จหลักสูตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทหารที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ความชำนาญ และทักษะฝีมือที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบอาชีพจนมีรายได้ตามความถนัด สมตามเจตนารมณ์ที่ทางราชการตั้งหวังไว้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com