พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 ธันวาคม 2555 :: 09:12:45 am 95454

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอสม. สู่หมู่บ้านสุขภาพดี ประจำปี 2556

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม

สัตหีบ-วานนี้ (30 พ.ย. 55) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รพ.สัตหีบ กม.10 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน และรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคันธมาทน์ มาบรรยายให้ความรู้

นายกฤติน มีลาภ รองปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในนามคณะผู้จัดทำโครงการ กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุข นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำสร้างสุขภาพของตนเอง และของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการอบรม พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสุขภาพของตนเอง และประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้ทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน และสามารถจัดการระบบสุขภาพของชุมชนได้อย่างเหมาะสมด้วยชุมชนเอง เพื่อนำไปสู่หมู่บ้านสุขภาพดีต่อไป

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้นำการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ภายใต้หลักการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนนำให้การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย มีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพ ปัจจุบันภารกิจดังกล่าว ได้ถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่นดูแล โดยเฉพาะงานด้านการป้องกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นงานบริการเชิงรุก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com