พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 ธันวาคม 2555 :: 14:12:38 pm 97786

ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ข้าราชการ

พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2555

สัตหีบ – วานนี้ (25 ธ.ค. 55) ที่หน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2555

นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะผู้ดำเนินงาน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการจัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย แต่ทั้งนี้ด้วยความกรุณาของ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับ บุตร – ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เพิ่มอีก จำนวน 13 ทุน รวมเป็น 63 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 189,000

พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า การศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีสวัสดิการ รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาของข้าราชการ และครอบ ครัวมาโดยตลอด การมอบทุนการศึกษาจึงนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญ กิจกรรมหนึ่งของฐานทัพ เรือสัตหีบ ในด้านส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการ และลูกจ้างฐานทัพเรือสัตหีบ ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี พร้อมกับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และขอให้ผู้ได้รับทุนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และจริยธรรมอันดี เป็นบุตรหลานที่ดีของพ่อแม่ และผู้ปกครอง กับเป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และครอบครัวต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com