พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ธันวาคม 2555 :: 08:12:58 am 95854

ทหารนาวิกโยธิน เก็บขยะชายหาด ทำความดีถวายพ่อหลวง

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนนักท่องเที่ยวนำขยะกลับบ้าน เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ พื้นที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร

สัตหีบ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (3 ธ.ค. 55) พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนนักท่องเที่ยวนำขยะกลับบ้าน เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ พื้นที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี กำลังพลกองทัพเรือ กลุ่มพลังมวลชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน


พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเงินงาน กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จอมทัพไทย ได้ทรงเรือใบด้วยพระองค์เอง จากหัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ มาถึงสัตหีบ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 นับเป็นศิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติแก่ทหารนาวิกโยธิน จึงได้เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ และประชาชน พร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงการเชิญชวนนักท่องเที่ยวนำขยะกลับบ้าน ด้วยการจัดทำถุงขยะทั้งชนิดเปียก และชนิดแห้ง แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นโครงการนำร่อง

พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารนาวิกโยธิน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่สัตหีบอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเรือใบประเภทโอเค ขนาด 13 ฟุต ชื่อ “เวคา” ใช้เวลาเดินทางจากหัวหินมาถึงสัตหีบ รวม 17 ชม. และทรงได้นำธง “ราชนาวิกโยธิน” ข้ามอ่าวไทย มาปักเหนือก้อนหินใหญ่ ณ ชายหาดเตยงาม พร้อมทรงลงพระปรมาภิไธย บนแผ่นจารึกอันเป็นอนุสรณ์สถานของทหารนาวิกโยธิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกองทัพเรือ ซึ่งล่าสุดได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 2 ของหาดในประเทศไทย จาก 52 หาด ให้ เป็นหาดที่สวยงาม

และกล่าวว่า การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงพลังในการร่วมทำกิจกรรม อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ประชาชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และเป็นการเผยแพร่ผลงานในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของกองทัพเรือให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ซึ่งนำมาสู่ความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักษ์ และหวงแหนธรรมชาติอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com