พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ธันวาคม 2555 :: 08:12:04 am 95866

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”

นางพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555

สัตหีบ – วานนี้ ( 4 ธ.ค.55 ) นางพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมี พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง คณะสมาคมภรรยาทหารเรือ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ และร่วมเกี่ยวข้าวหอมมะลิพันธุ์สังข์หยด ที่ปลูกอยู่บนเนื้อที่กว่า 1 ไร่ ให้เป็นผลผลิตกับหน่วย ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวหอมมะลิพันธุ์สังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวที่พระองค์ทรงโปรด และมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ และส่งเสริมให้ชาวนาไทยเพาะปลูก อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทย และคนไทยตลอดไป โดยเฉพาะวิถีชีวิตควายไทยที่ควบคู่กับชาวนา โดยการปลูกจะทำด้วยวิธีปลูกข้าวแบบนาโยน เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีการลงแขก กับการอนุรักษ์ข้าวไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายในการบริหารกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และครอบครัว ที่มุ่งเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติราชการ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานแห่งนี้ นับได้ว่า เป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญของกองทัพเรือ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อปี 2554 ปัจจุบันได้มีข้าราชการ และครอบครัว ของกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com