พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ธันวาคม 2555 :: 17:12:09 pm 95973

พลังมวลชนกว่า 5,000 คน รณรงค์เทินทูนสถาบัน

กลุ่มพลังมวลชน รณรงค์รวมพลังเทินทูนสถาบันสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างกระแสงสังคม ต่อต้านยาเสพติด เมืองพัทยา

พัทยา-วานนี้ (3 ธ.ค 55 ) เมื่อเวลา 14.oo น.ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบางละมุง นาย คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการจัดพิธี โดยมี นาย เชาวลิตร แสงอุทัย นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายการพลเรือน ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพัฒนามวลชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ต่างได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

 
ในพิธีจัดการรณรงค์ รวมพลังเทิดทูนสถาบันสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างกระแสสังคม ต่อต้านยาเสพติดของอำเภอบางละมุง เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนพระนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันสำคัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง รวมทั้งแสดงวาระ โอกาสที่พลังอาสาสมัครเทิดทูนสถาบันและกลุ่มพลังมวลชน เพื่อรณรงค์ สร้างกระแสสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี 2555ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน มีพลังมวลชนทั้งสิ้น กว่า 5,000 คน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การจัดนิทรรศการยาเสพติด ป้าย รณรงค์ ในการต่อต้านยาเสพติด การแสดงดนตรี และการเล่นเกมเป็นต้น

 
อย่างไรก็ตามรัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังในการแก่ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาระดับชาติ ซื่อถือเป็นกลุ่มเสียงสูง จึงได้จัดโครงการกลุ่มพลังมวลชน รณรงค์รวมพลังเทินทูนสถาบันสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างกระแสงสังคม ต่อต้านยาเสพติดขึ้นเพื่อให้ตรงกับหลักการแนวทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ในระดับพื้นที่ จังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ 2555 กลยุทธในการดำเนินงานยาเสพติด 7แผน 4ปรับ 3หลัก 6เร่งนั้นเอง

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com