พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ธันวาคม 2555 :: 08:12:29 am 95885

ระยองจัดงาน “สะพานบุญสัญจร” 2,600 ปี พุทธชยันตี

มูลนิธิไทยพึ่งไทย จัดโครงการสะพานบุญสัญจร บูรณปฎิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล ครั้งประวัติศาสตร์ไทยเป็นเจ้าภาพ บอกบุญพุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการ บูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 80 พรรษา

ระยอง – เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิไทยพึ่งไทย ผู้แทน คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการบูรณปฎิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ณ ประเทศเนปาล โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการบริหารโครงการสตาร์เซ็นเตอร์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน “สะพานบุญสัญจร ระยอง” ณ อาคารสตาร์เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวระยอง ได้มีส่วนร่วมในการบูรณปฎิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ภายใต้ “โครงการบูรณปฎิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล” และร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชาในวโรกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,600 ปี ในปี พ.ศ.2555

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า มูลนิธิไทยพึ่งไทยได้สัญจรมาที่จังหวัดระรอง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยองได้มีส่วนร่วมในการปฏิสังขรณ์ อีกทั้งถวายเป็นพุทธบูชาในวโรกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,600 ปีในปี 2555 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมทำบุญบูชาแผ่นทอง พร้อมเขียนชื่อลงแผ่นทอง ทำบุญพระพุทธเจ้าน้อย

ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิไทยพึ่งไทย กล่าวว่า อนึ่งโครงการนี้ได้บูรณปฎิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนี้ได้บูรณะเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 เฟส คือ ได้ทำทางเดินรอบวิหารมายาเทวี จุดซึ่งพระพุทธเจ้าประสูติ ระยะทาง 500 เมตร พร้อมลานสักการะ และลานปฎิบัติธรรม จำนวน 4 ลาน เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในการนี้จะต้องดำเนินการในเฟสที่ 3 คือการก่อสร้างถนนเข้าสู่วิหารมายาเทวี ระยะทาง 1 กิโลเมตร อาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล และสถานพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอาคาร ห้องน้ำ รวมทั้งการจัดสร้าง”พระพุทธเจ้าน้อย” ขนาด 3.55 เมตร ด้วยโลหะสัมฤทธิ์ นำไปประดิษฐาน ณ ทางเข้าสู่วิหารมายาเทวี เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของการบูรณะครั้งที่ 3 นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน การบูรณะครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ ที่คนไทย และป

คำว่า “พุทธชยันตี” ใช้เรียกการจัดกิจกรรมในปีที่ครบรอบวาระสำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น ครบรอบ 2,500 ปี แห่งปรินิพพาน หรือ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ในแต่ละประเทศ อาจใช้ชื่อต่างกันไปบ้าง เช่น ศรีสัมพุทธชันตี สัมพุทธชยันตี แต่ทั้งหมดก็คือการจัดกิจกรรมพุทธชยันตี เพื่อมุ่งหมายการถวายเป็นพุทธบูชาในปีที่ครบรอบวาระสำคัญของพระพุทธเจ้านั่นเอง สันนิษฐานว่า สัมพุทธชยันตี หรือ พุทธชยันตี เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ในประเทศศรีลังกา แต่ทั้งนี้ นาย อู ถั่น อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นชาวพม่า ได้ดำริให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันบูรณะลุมพินีวัน ที่ตั้งอยู่ในประเทศเนปาล ให้เป็นพุทธอุทยานประวัติศาสตร์ของโลก โดยเรียกว่า การฉลองพุทธชยันตี 25 พุทธศตวรรษ โดยนำคำ Buddha Jayanti ซึ่งเป็นคำเรียกวันครบรอบของชาวอินเดียและเนปาลมาใช้ เพื่อให้เกียรติประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของพุทธสังเวชนียสถาน และมีการรณรงค์ให้ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในปีนั้น เช่น ประเทศ พม่า ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย

ขณะที่ประเทศไทย ในสมัยของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็ได้มีการฉลองเนื่องในโอกาสพุทธชยันตีนี้ด้วย โดยจัดเป็นงานฉลองทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย มีการจัดสร้างพุทธมณฑล การประกาศให้วันธรรมสวนะเป็นวันหยุดราชการประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ได้มีการจัดงานพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ พร้อมกันในปี พ.ศ. 2555 เช่นเดียวกัน แต่เนื่องด้วยการนับพุทธศักราชที่แตกต่างกัน ทำให้ประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอินเดีย ศรีลังกา และพม่า จัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ปี

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com