พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 ธันวาคม 2555 :: 14:12:01 pm 97318

วท.สัตหีบ เปิดการจัดงาน THAI – AUSTRIAN TECH 2012

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการจัดงาน THAI - AUSTRIAN TECH 2012 ครั้งที่ 18 ที่โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สัตหีบ – วานนี้ (19 ธ.ค. 55) ที่โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการจัดงาน THAI – AUSTRIAN TECH 2012 ครั้งที่ 18 เพื่อแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมี นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเปิดงาน

นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2513 โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรียได้มอบเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน จัดผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และให้ความรู้แก่ครูที่ปฏิบัติการสอน จนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2514 และหลักจากนั้นก็เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรียต่อมาเป็นลำดับ และจากปีที่เริ่มก่อตั้งจวบจยปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติภารกิจในการบริการสังคมตามความต้องการขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ และได้ผลิตบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตรงตามความติองการขององค์กร หน่วยงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ทำให้วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอีกด้วย

 

และสำหรับการจัดงาน THAI – AUSTRIAN TECH 2012 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อด้านวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า และศักยภาพในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้แสดงศักยภาพ และความรู้ความสมารถ และเอแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือของบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา เตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ต่อไป

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา กล่าวว่า จากคำกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ และความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ ว่าตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่วิทยาลัยฯ ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษาสู่สังคมนั้น วิทยาลัยฯ ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และชุมชน ขึ้นมารับใช้สังคม และประเทศชาติจนปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

และการจัดงานฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเปิดสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายในวิทยาลัยฯ ให้ชุมชน สังคมได้รับทราบผลงาน ความก้าวหน้า และศักยภาพในการจัดการศึกษาแล้ว นักเรียน นักศึกษายังมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถตามความถนัดของตน ที่ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรง จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริม และสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com