พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ธันวาคม 2555 :: 13:12:28 pm 96040

สอ.รฝ.ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร 60 พรรษา

ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วานนี้ (4 ธ.ค. 55) พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานเปิดโครงการสวนป่าชายเลน เทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร 60 พรรษา โดยมี ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า กองทัพเรือ อนุมัติให้หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณ ของสมเด็จพระพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และชาชนทั่วไปในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเผยแพร่ผลงานในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของกองทัพเรือให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกป่า การเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชมนิทรรศการธรรมชาติมีชีวิตของป่าชายเลน การวางกล่ำซัง และโยนลูกระเบิดจุลินทรีย์ EM BALL ณ บริเวณสโมสรหาดเทียนทะเล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ให้การสนับสนุนการดำเนินการ โดยเฉพาะบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจนสำเร็จลุล่วง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com