พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ธันวาคม 2555 :: 08:12:42 am 95950

แถลงข่าว วิจัยพัฒนาทันมนุษย์ เครือข่ายวิสาหกิจ

เมืองพัทยาร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยพัฒนาทันมนุษย์ของเครือข่ายวิสาหกิจเมืองพัทยา พัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ด้านการบริการที่เป็นมาตรฐาน

พัทยา-เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( 3 ธ.ค. 55 ) ที่ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา รศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัย การบริหารจัดการทุนมนุษย์ เพื่อการบูรณาการกลยุทธการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เครือข่ายวิสาหกิจเมืองพัทยา โดยเป็นความร่วมมือกันของเมืองพัทยา โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายวิสาหกิจเมืองพัทยา และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

   

โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจขนาดย่อม ด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ด้านการบริการที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เมือท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สามารถแข่งขันด้วยทุนมนุษย์ และสร้างธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในเมืองพัทยา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอิสระในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองพัทยาและภาคตะวันออก โดยการวิจัยในครั้งนี้จะได้มีการจัดแบ่งออกเป็นโครงการย่อยๆ อีก 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในด้านภาษาต่างๆ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยโครงการนี้ไปจนถึงเดือน ก.พ. 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากทางโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล)

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com