พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 ธันวาคม 2555 :: 08:12:58 am 96864

YWCA อบรมเพาะเห็ด หวังแปรรูปอาหารให้เด็ก

สมาคม YWCA กรุงเทพ- ศูนย์พัทยา เดินหน้า โครงการ อบรมความรู้ เรื่องเพาะเห็ดและวิธีการผลิตเห็ด แปรรูป เพื่อต่อยอดและแปรรูปเป็นอาหาร ให้แก่เด็กๆ ประชาชน และ โรงเรียนต่างๆ

พัทยา – วันนี้ (14 ธ.ค. 55) เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7  นางสาว ไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพ- ศูนย์พัทยา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ในโครงการเรื่อง”การเพาะเห็ดและพิธีการผลิตเห็ดแปรรูป” โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ด๊อกเตอร์ สุรพล พหลภาคย์ คอยให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดรูปแบบใหม่ให้แก่ตัวแทนทุกโรงเรียน ประชาชนและคณะครูอาจารย์ในครั้งนี้

 
เนื่องด้วยสมาคม YWCA กรุงเทพ- ศูนย์พัทยา ได้มีการจัดให้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนการสร้างโรงเพาะเห็ดและเชื้อเห็ด อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว เพื่อช่วยให้ทางนักเรียนในเขตสังกัดเมืองพัทยาได้มีการปลูกฝั่งในเรื่องของผลผลิตซึ่งสามารถนำไปรับประทานได้แล้วยังนำไปจำหน่ายเป็นทุนในการศึกษาต่อไปอีกด้วย

 
ทางนางสาว ไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพ- ศูนย์พัทยา กล่าวว่า “ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง พบว่าในปัจจุบันทำให้เด็กนักเรียนมีอาหารรับประทานเป็นอาหารกลางวันและมีความภาคภูมิใจในการได้รับประทานอาหารที่ได้มาจากการลงมือของเด็กๆนักเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้หวังว่าทางประชาชนและโรงเรียนต่างๆจะนำไปใช้และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและสามารถต่อยอดเพื่อนำไปซื้อมาปลูกในครั้งใหม่อีกด้วย”
ทั้งนี้ในการผลิตเห็ดได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมภายในงาน อย่างถูกต้องในเรื่องของการเพาะเห็ดรูปแบบ ต่างๆ อาทิเช่น วิธีการเพาะเห็ด., ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโดมิเนียม.,และการให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตเห็ดรูปแบบใหม่ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามหากท่านใดสนใจ จะเข้าร่วมโครงการฯ หรือสนใจจะสอบสอบภามรายระเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 038-716316 เป็นต้นไป

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com