พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 มกราคม 2556 :: 10:01:38 am 98713

กลุ่มเก่า เราสร้าง วอล์คกิ้ง เปิดตัวสมาชิกทั้ง 15 คน

ทางกลุ่มเก่า เราสร้าง วอล์คกิ้ง ได้ถือโอกาสเปิดตัว และแนะนำสมาชิก ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนดูแลชุมชนวอล์คกิ้ง สตรีท

พัทยา – เมื่อเร็วๆนี้ (8 ม.ค.56) เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ทางกลุ่มเก่า เราสร้าง วอล์คกิ้ง ได้ถือโอกาสเปิดตัว และแนะนำสมาชิกทั้ง 15 คน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนดูแลชุมชนวอล์คกิ้ง สตรีท ดั่งสโลแกน ทำจริง ทำต่อ เพื่อชุมชนวอล์คกิ้ง สตรีท

โดยมีรายชื่อสมาชิกกลุ่มเก่า เราสร้าง วอล์คกิ้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายสุนทร กังศิริกุล

หมายเลข 2 นายศักดิ์ คชพัฒน์ทรัพย์

หมายเลข 3 นางอัฐภิญา เชื้อจั่น

หมายเลข 4 นายพิศาล ผลลูกอินทร์

หมายเลข 5 นายอาคม ปิลอง

หมายเลข 6 นายสมชาติ พูลชื่น

หมายเลข 7 น.ส.สายทิพย์ ทรงประเสริฐ

หมายเลข 8 นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์

หมายเลข 9 นายสุวรรณ สวรรณโคธร

หมายเลข 10 นายประสิทธิ์ ไหลพี่งทอง

หมายเลข 11 น.ส.สิริกัญญา กังศิริกุล

หมายเลข 12 น.ส.ชนกพรรณ กังศิริกุล

หมายเลข 13 น.ส.ไพรจิตร เจตะภัย

หมายเลข 14 นายนรินทร์ บรรรัตนโกศล

หมายเลข 15 น.ส.ยศศินี อาริยะดา

ทางด้าน นายสุนทร กังศิริกุล ประธานกลุ่มเก่า เราสร้าง วอล์คกิ้ง ได้เผยกลยุทธในการเลือกตั้งในครั้งนี้และมีนโยบายเน้นเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ให้วอล์คกิ้งดูให้ดูดี และรณรงค์เรื่องความสะอาดของชุมชน อีกทั้งยังช่วยเป็นตัวแทนนำเสนอปัญหาของผู้ประกอบการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น แจ้งข้อมูลจ่าวสารจากทางราชการไปยังผู้ประกอบการ นำเสนอถึงปัญหาต่างๆ จากผู้ประกอบการไปยังภาครัฐ และสิ่งที่สำคัญยังได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้จะมีการเลือกตั้งกลุ่มตัวแทนดูแลชุมชนวอล์คกิ้ง สตรีท ในวันที่ 20 ม.ค. 56 ที่บริเวณศูนย์ชุมชน แหลมบาลีฮาย โดยผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีถิ่นฐาน และอยู่ในทะเบียนบ้านย่านชุมชนวอล์คกิ้ง สตรีท เท่านั้น

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com