พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 มกราคม 2556 :: 16:01:41 pm 99423

กองทัพเรือ เปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556

ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีพิธี เปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ตลอดจน ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี

สัตหีบ – วันนี้ (17 ม.ค.56) ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.จีระวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556 โดยมี พล.ร.ต.ปัญญา เล็กบัว รองประธานฯ พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รอง ผบ.ฐท.สส. พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ตลอดจน ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี

ตามอนุมัติกองทัพเรือ ให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว กองทัพเรือโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 มีทหารกองประจำการจากหน่วยต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร รวม 83 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป 4 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 33 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 นาย

พล.ร.ท.จีระวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ กล่าวว่า การฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทหารกองประจำการ หลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com