พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 มกราคม 2556 :: 16:01:13 pm 98580

ทหารใหม่กองทัพเรือ เกือบ 4 พันนาย สวนสนามปิดภาคการฝึก

พลเรือโท บงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานพิธีตรวจพลสวนสนาม ปิดการฝึกหลักสูตรภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3 ประจำปี 2555

สัตหีบ – วันนี้ (8 ม.ค. 56) ที่สนามฝึกความเป็นเลิศ หน้ากองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท บงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานพิธีตรวจพลสวนสนาม ปิดการฝึกหลักสูตรภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3 ประจำปี 2555 โดยมี นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางประชาชน ญาติพี่น้องเหล่าทหารที่จบหลักสูตร เข้าร่วมรับชมความสามารถ และความองอาจ ในการทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทย

นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่เป็นหน่วยดำเนินการฝึกหลักสูตรภาคสาธารณศึกษาให้แก่นักเรียนพลกองประจำการรุ่นปี พ.ศ.2555 ผลัดที่ 3 จำนวน 3,829 นาย โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้ดำเนินการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนพลกองประจำการทุกนายได้ปรับปรุงตัวให้เข้ากับชีวิตทหาร เรียนรู้ถึงวิธีการดำรงตน และการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจน ได้แสดงออกถึงความอดทน ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โดยมีการฝึกหักศึกษาในวิชาการเรือ การอาวุธ กองป้องกันความเสียหาย ข้อบังคับสังคม และมนุษย์ศาสตร์ ทหารราบ พลศึกษา และการอบรมความรู้ที่ทันสมัยทั่วไป

ซึ่งในระหว่างฝึกหัดศึกษา ได้จัดให้มีการทดสอบเป็นหน่วยระดับกองพัน และระดับกองร้อย กับทดสอบรายบุคคล ผลการทดสอบปรากฏว่า กองพันที่ได้คะแนนชนะเลิศ ได้แก่ กองพันนักเรียนที่ 2 รองชนะเลิศ ได้แก่ กองพันนักเรียนที่ 4 สมควรได้รับธงเกียรติยศ และมีนักเรียนพลกองประจำการสอบได้คะแนนดีเยี่ยม ความประพฤติดี ควรแก่การยกย่องให้ได้รับเกียรตินิยมบัตร และโล่เกียรตินิยมจำนวน 5 นาย ประกอบด้วย พลฯ คำสอน เมืองศรี พลฯ เอกลักษณ์ แซ่เจ็ง พลฯ สนั่น เทียมทอง พลฯ ธนาวัฒน์ หมู่ไพบูรณ์ และพลฯ สุนทร ชูชื่น

พลเรือโท บงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวว่า การคัดเลือกทหารใหม่เข้ามารับราชการนั้น มีวัตถุประสงคืเพื่อเตรียมสรรพกำลังไว้สำหรับป้องกันประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้พ้นจากอริราชศัตรู ทั้งภายใน และภายนอกพระราชอาณาจักร และช่วยพัฒนาประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้ทำการฝึกอบรมทหารใหม่ที่มาจากต่างพื้นที่ ต่างครอบครัว ต่างวัฒนธรรม ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้เป็นชายชาติทหารที่เข้มแข็ง อดทน มีวินัย กล้าหาญ และเป็นผู้เสียสละ ที่สำคัญที่สุดคือพร้อมที่จะสละชีพเป็นชาติพลี และจากการรายงานผลการศึกษา การมอบธงเกียรติยศ และการสวนสนามที่พร้อมเพรียงเข้มแข็งในวันนี้ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าทหารใหม่ที่ได้รับการฝึกในครั้งนี้ เป็นชายชาติทหารอย่างสมบูรณ์แล้ว ขอให้ทหารใหม่ทุกนาย นำความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยกันจรรโลงสังคมให้เป็นปกติสุขสืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com