พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มกราคม 2556 :: 15:01:58 pm 98666

นายอำเภอสัตหีบ ประดับขีดนายกเทศมนตรี ทต.เขตรอุดมศักดิ์

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับขีดนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ข้าราชเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน

สัตหีบ – วันนี้ (9 ม.ค.56) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับขีดนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ข้าราชเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในฐานะผู้ดำเนินงาน กล่าวว่า ตามที่กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 55 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว

โดยแต่งตั้งให้นายไพโรจน์มาลากุล ณ อยุธยา เป็นนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายศุภชัย นิ่มอนงค์ เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายประสงค์ เอี่ยมสุข เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายอดุลย์ ทวีสารบุรุษ เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และนายฐาปนันท์ รักธรรม เป็นเวลานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง และการมอบหมายอำนาจหน้าที่นั้น จะต้องนำความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนา เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงานให้สามารถสานภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพราะบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ จะคอยให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือกันนำพาหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com