พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 มกราคม 2556 :: 12:01:28 pm 98663

มะเร็งเน็ท กับบทบาทของทีมแพทย์สหสาขา

รศ.พญ. นฤมล คล้ายแก้ว (ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

มะเร็งเน็ท (NET, Neuroendocrine Tumor) เป็นชื่อเรียกโรคมะเร็งกลุ่มหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่านิวโรเอนโดคริน (neuroendocrine) โดยมะเร็งเน็ทพบมากที่สุบริเวณทางเดินอาหาร ตับอ่อน และปอด แต่เดิมพบว่าโรคมะเร็งเน็ท เป็นโรคที่พบได้น้อย แต่ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานั้น อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเน็ท นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะสามารถได้ใน 2-5 คน ต่อประชากร 100000 คน สาเหตุน่าจะมาจากมีการตระหนักถึงโรคนี้มากขึ้น การวินิจฉัยดีขึ้น เชื่อว่าตัวเลขน่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไปอีก

ปัจจุบันเรายังไม่ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของเนื้องอกชนิดนี้ ส่วนใหญ่มักมีลักษณะเป็นมะเร็ง ดังนั้นนับว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่ยากต่อการวินิจฉัยและการรักษาเพราะในช่วงเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายโรคทั่วไปอื่นๆ เช่นมีอาการท้องเสียหรือถ่ายบ่อย คล้ายกับการเป็นโรคลำไส้แปรปรวน จึงทำให้แพทย์อาจสันนิษฐานเป็นโรคชนิดอื่นได้ถ้าไม่นึกถึงโรคนี้

การวินิจฉัยโรคนี้อาศัยการตรวจก้อนเนื้อทางพยาธิวิทยาหลังผ่าตัดเพื่อยืนยันความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคเป็นสิ่งสำคัญ แม้อาจจะต้องมีประสบการณ์ในการที่จะวินิจฉัยแต่ไม่ยากเนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการทางพยาธิวิทยา มีการวินิจฉัยโดยการย้อมอิมมูโนพยาธิวิทยาของก้อน รวมทั้งการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน ทำให้การรายงานผลได้ละเอียดถึงการจำแนกชนิดของเนื้องอก และบอกระดับทางพยาธิสภาพของก้อนเนื้องอก เพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการรักษาที่เหมาะสมและถูกต้อง

รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ (ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อาการของโรคมะเร็งเน็ท มีได้หลากหลายมากตั้งแต่ไม่แสดงอาการอะไรเลยจนถึงอาการรุนแรงมาก อาการที่เกิดขึ้นจากผลของฮอร์โมนที่สร้างจากเซลมะเร็งเน็ท ซึ่งอาจเกิดอาการร้อนวูบวาบ หน้าแดง ท้องเดิน หรือใช้ยายับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ที่สำคัญในมะเร็งเน็ทนั้น ๆ แต่มักจะไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาเคมีบำบัด ระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเน็ท จะแตกต่างกันออกไปตามระยะการดำเนินของโรค ชนิดของเนื้องอก ขนาดและตำแหน่งของจุดกำเนิดของก้อน โดยผู้ป่วยโรคนี้มีอัตราการรอดชีวิตอยู่ในช่วง 5 – 33 เดือน

การรักษาของโรคนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด การให้ยาที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถออกฤทธิ์แบบพุ่งเป้า โดยพบว่าการผ่าตัดนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาให้โรคนี้หายขาดได้ ซึ่งการผ่าตัดนั้นสามารถจะทำได้หลายแบบเช่น ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งที่เป็นต้นกำเนิดออกทั้งหมด หรือผ่าตัดเอาก้อนออกให้ได้มากที่สุด เพราะจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่กระจายของก้อนมะเร็งไปที่ต่อมน้ำเหลือง หรือตับแล้วก็ตาม นอกจากการผ่าตัดยังมีการรักษาด้วยยาอีกด้วย

ผศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ (หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งวิธีในการตรวจติดตามโรคภายหลังจากทราบว่าเป็นมะเร็งเน็ท โดยการตรวจหาสารฮอร์โมนที่สร้างขึ้นอย่างผิดปกติในเลือด เช่น โครโมแกรนิน เอ (chromogranin A) ทำให้สามารถเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเน็ท มีการพัฒนาวิธีการรักษาด้วยยาใหม่ ๆ ที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลมะเร็งมากขึ้น ทำให้การรักษาด้วยยาโดยเฉพาะในมะเร็งเน็ทที่แพร่กระจายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น ควบคุมโรคได้นานขึ้น อาการจากโรคลดน้อยลง และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเน็ท

เนื่องจากลักษณะอาการของโรคนี้นั้นจะมีอาการคล้ายโรคทั่วไป ผู้ป่วยจึงอาจมีโอกาสที่จะพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ก่อนที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเน็ทได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งเน็ทนั้นจึงต้องอาศัยการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยทีมแพทย์สหสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเร็วขึ้น อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดีขึ้นต่อไป

  

Category : สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com